Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 14361575
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 25.09.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.09.2020 припинено повноваження виконуючий обов'язки Голови Наглядової Ради Брійо (у шлюбі - Мер) Веронік, Франсуаз - 0
Зміст інформації:
Припинення виконання обов'язків Голови Наглядової Ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (надалі - "Банк") членом Наглядової Ради п. Брійо (у шлюбі - Мер) Веронік, Франсуаз, представника акціонера (не володіє часткою у статутному капіталі Банку; не має не погашеної судимості за злочини, вчиненні з корисливих мотивів, чи посадові злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано) у зв'язку із обранням з 25 вересня 2020 року п. Дріона Франсуа, Едуарда, Брюно, Ніколя Головою Наглядової ради Банку на строк повноважень Наглядової Ради, а саме до 03 грудня 2021 року (Рішення №2 єдиного Акціонера Банку від 25.09.2020р.). п. Брійо (у шлюбі - Мер) Веронік, Франсуаз виконувала обов'язки Голови Наглядової Ради Банку з 09 липня 2020 року по 25 вересня 2020 року. Виконуючим обв'язки Голови Наглядової Ради нікого не призначено.
25.09.2020 обрано Голова Наглядової Ради Дріон Франсуа, Едуард, Брюно, Ніколя - 0
Зміст інформації:
Обрання з 25.09.2020 Головою Наглядової Ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (надалі - "Банк") п. Дріона Франсуа, Едуарда, Брюно, Ніколя, представник акціонера АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ" [CREDIT AGRICOLE S.A.] (не володіє часткою у статутному капіталі Банку; не має не погашеної судимості за злочини, вчиненні з корисливих мотивів, чи посадові злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано) на підставі Рішення №2 єдиного Акціонера Банку від 25.09.2020 року. Строк, на який призначено особу: з 25 вересня 2020 року до 03 грудня 2021 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Керівник Міжнародного роздрібного банкінгу Креді Агріколь С.А. (784608416), Франція; Член Ради Креді Агріколь Платіжні Послуги (723001467), Франція; Заступник Голови Наглядової Ради, Голова Комітету з номінацій та винагород в Креді дю Марок (385262290), Марокко; Член Ради КА Італія та Член Виконавчого комітету Креді Агріколь Італія SpA (02113530345), Італія; Голова ІУБ Холдінг (444650980), Франція; Голова Наглядової Ради КА Банк Польща (0000039887), Польща; Член Ради і Член Комітету з аудиту Креді Агріколь Страхування Кредиторів (САСІ) (385254297); Член Ради Креді Агріколь Єгипет (EGS60041C018), Єгипет.
25.09.2020 обрано Голова Ревізійної Комісії Маротін Тьєрі, Андре - 0
Зміст інформації:
Обрання (переобрання) з 25.09.2020 на новий трирічний строк Голови Ревізійної Комісії АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (надалі - "Банк") Маротіна Тьєрі, Андре, представник акціонера АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ" [CREDIT AGRICOLE S.A.] (не володіє часткою у статутному капіталі Банку; не має не погашеної судимості за злочини, вчиненні з корисливих мотивів, чи посадові злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано) на підставі Рішення №2 єдиного Акціонера Банку від 25.09.2020 року. Строк, на який призначено особу: три роки, з 25 вересня 2020 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Фiнансовий координатор КРЕДI АГРIКОЛЬ [CREDIT AGRICOLE ] в Українi та КРЕДI АГРIКОЛЬ [CREDIT AGRICOLE] в Польщi в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ" [CREDIT AGRICOLE S.A.] (iдентифiкацiйний код юридичної особи - 78460841, мiсцезнаходження: 92127 250 Монруж Седекс [Montrouge Сedex] - Пляс дез Ета-Унi, 12 [Place des Etats-Unis, 12]); Керiвник напрямку агро бiзнесу департаменту розвитку мiжнародного роздрiбного банкiнгу в АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ" [CREDIT AGRICOLE S.A.] (iдентифiкацiйний код юридичної особи - 78460841, мiсцезнаходження: 92127 250 Монруж Седекс [Montrouge Сedex] - Пляс дез Ета-Унi, 12 [Place des Etats-Unis, 12]).
25.09.2020 обрано Член Ревізійної Комісії Пфлімлен Елен - 0
Зміст інформації:
Обрання (переобрання) з 25.09.2020 на новий трирічний строк Члена Ревізійної Комісії АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (надалі - "Банк") Пфлімлен Елен, представник акціонера АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ" [CREDIT AGRICOLE S.A.] (не володіє часткою у статутному капіталі Банку; не має не погашеної судимості за злочини, вчиненні з корисливих мотивів, чи посадові злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано) на підставі Рішення №2 єдиного Акціонера Банку від 25.09.2020 року. Строк, на який призначено особу: три роки, з 25 вересня 2020 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Керiвник фiнансових проектiв в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ" [CREDIT AGRICOLE S.A.] (iдентифiкацiйний код юридичної особи - 78460841, мiсцезнаходження: 92127 250 Монруж Седекс [Montrouge Сedex] - Пляс дез Ета-Унi, 12 [Place des Etats-Unis, 12]), Фінансовий менеджер відповідальний за Україну та Марокко АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ" [CREDIT AGRICOLE S.A.] (iдентифiкацiйний код юридичної особи - 78460841, мiсцезнаходження: 92127 250 Монруж Седекс [Montrouge Сedex] - Пляс дез Ета-Унi, 12 [Place des Etats-Unis, 12]).
25.09.2020 обрано Член Ревізійної Комісії Хартманн Філіпп - 0
Зміст інформації:
Обрання (переобрання) з 25.09.2020 на новий трирічний строк Члена Ревізійної Комісії АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (надалі - "Банк") Хартманна Філіппа, представник акціонера АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ" [CREDIT AGRICOLE S.A.] (не володіє часткою у статутному капіталі Банку; не має не погашеної судимості за злочини, вчиненні з корисливих мотивів, чи посадові злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано) на підставі рішення Рішення №2 єдиного Акціонера Банку від 25.09.2020 року. Строк, на який призначено особу: три роки, з 25 вересня 2020 року. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Корпоративний кредитний аналiтик в АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ" [CREDIT AGRICOLE S.A.] (iдентифiкацiйний код юридичної особи - 78460841, мiсцезнаходження: 92127 250 Монруж Седекс [Montrouge Сedex] - Пляс дез Ета-Унi, 12 [Place des Etats-Unis, 12]), Керівник з взаємодії (Міжнародний роздрібний банкiнг) АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ" [CREDIT AGRICOLE S.A.] (iдентифiкацiйний код юридичної особи - 78460841, мiсцезнаходження: 92127 250 Монруж Седекс [Montrouge Сedex] - Пляс дез Ета-Унi, 12 [Place des Etats-Unis, 12]).