Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 37716841
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК СІЧ"
Дата, на яку складено інформацію: 28.09.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.09.2020 припинено повноваження Голова Наглядової ради (акціонер) Раздорожний Валерiй Вiкторович - 31.016
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СIЧ" (Протокол №22 вiд 28.09.2020р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ». Пiдстава припинення повноважень та обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб АТ «БАНК СIЧ» - в зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради. Посадова особа Раздорожний Валерiй Вiкторович, яка займала посаду Голови Наглядової ради АТ "БАНК СIЧ", припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 31,0160%. Непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді з 28 квітня 2020 року.
28.09.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради (акціонер) Баланда Олег Iванович - 55.615
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СIЧ" (Протокол №22 вiд 28.09.2020р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ». Пiдстава припинення повноважень та обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб АТ «БАНК СIЧ» - в зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради. Посадова особа Баланда Олег Iванович, яка займала посаду члена Наглядової ради АТ "БАНК СIЧ", припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 55,6150%. Непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді з 28 квітня 2020 року.
28.09.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради (представник акціонера) Ігнатьєв Максим Олександрович - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СIЧ" (Протокол №22 вiд 28.09.2020р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ». Пiдстава припинення повноважень та обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб АТ «БАНК СIЧ» - в зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради. Посадова особа Ігнатьєв Максим Олександрович, яка займала посаду члена Наглядової ради АТ "БАНК СIЧ", припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді з 28 квітня 2020 року.
28.09.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради (незалежний директор) Зіневич Олександр Леонідович - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СIЧ" (Протокол №22 вiд 28.09.2020р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ». Пiдстава припинення повноважень та обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб АТ «БАНК СIЧ» - в зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради. Посадова особа Зіневич Олександр Леонідович, яка займала посаду члена Наглядової ради АТ "БАНК СIЧ", припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді з 28 квітня 2020 року.
28.09.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради (незалежний директор) Дерев’янко Андрій Андрійович - 9.6257
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СIЧ" (Протокол №22 вiд 28.09.2020р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ». Пiдстава припинення повноважень та обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб АТ «БАНК СIЧ» - в зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради. Посадова особа Дерев’янко Андрій Андрійович, яка займала посаду члена Наглядової ради АТ "БАНК СIЧ", припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді з 28 квітня 2020 року.
28.09.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради (незалежний директор) Пономарчук Наталя Миколаївна - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СIЧ" (Протокол №22 вiд 28.09.2020р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ». Пiдстава припинення повноважень та обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб АТ «БАНК СIЧ» - в зв’язку з обранням нового складу Наглядової ради. Посадова особа Пономарчук Наталя Миколаївна, яка займала посаду члена Наглядової ради АТ "БАНК СIЧ", припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливі та посадові злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді з 28 квітня 2020 року.
28.09.2020 обрано Голова Наглядової ради (акціонер) Баланда Олег Iванович - 55.615
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СIЧ" (Протокол №22 вiд 28.09.2020р.) прийнято рiшення обрати Наглядову раду АТ «БАНК СІЧ» з набуттям повноважень/ вступом на посаду членів Наглядової ради після їх погодження Національним банком України, крім членів Наглядової ради погодження яких не вимагається, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, строком до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку, які мають бути проведені не пізніше 30.04.2021р. Пiдстава для прийняття рiшення – обрання нового складу Наглядової ради. Обґрунтування змiн у персональному складi – обрання членiв Наглядової ради АТ «БАНК СIЧ». Баланда Олег Iванович обраний на посаду Голови Наглядової ради. Акціонер банку. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 55,6150%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п‘яти рокiв Баланда О.I. обiймав посади: 06/2019 – 09/2020 – член Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ»; 04/2018 – 06/2019 – Голова Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ»; 01/2016 - 04/2018 член Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ», 05/2018 – по т.ч. Директор ДП "ЧАЙКА" ТОВ "КСЄЛЄН"; 05/2018 – по т.ч. Директор ТОВ "КСЄЛЄН"; 08/2017 – по т.ч. Директор ТОВ «ТД «АЙСБЕРГ ПЛЮС»; 08/2017 – по т.ч Директор ТОВ «Компанія «Херсон-Плаза»; 12/2018 - по т.ч. Директор ТОВ «ЛЕБЕДІВКА ФОРЕСТ КЛАБ ДЕВЕЛОПМЕНТ»; 07/2014-01/2016 – заступник директора ТОВ «ЯРОС»; 02/2007- 07/2014 - фінансовий директор ТОВ «Естрела».
28.09.2020 обрано Член Наглядової ради (акціонер) Раздорожний Валерiй Вiкторович - 31.016
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СIЧ" (Протокол №22 вiд 28.09.2020р.) прийнято рiшення обрати Наглядову раду АТ «БАНК СІЧ» з набуттям повноважень/ вступом на посаду членів Наглядової ради після їх погодження Національним банком України, крім членів Наглядової ради погодження яких не вимагається, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, строком до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку, які мають бути проведені не пізніше 30.04.2021р. Пiдстава для прийняття рiшення – обрання нового складу Наглядової ради. Обґрунтування змiн у персональному складi – обрання членiв Наглядової ради АТ «БАНК СIЧ». Раздорожний Валерiй Вiкторович обраний на посаду члена Наглядової ради. Акціонер банку. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 31,0160%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв Раздорожний В.В. обiймав посади: 11/2019 – 09/2020 – Голова Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ»; 04/2018 – 11/2019 – член Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ»; 03/2011-04/2018 – Голова Спостережної ради ПАТ «БАНК СIЧ»; 07/2012 – 07/2016 – комерцiйний директор ТОВ «Естрела».
28.09.2020 обрано Член Наглядової ради (представник акціонера) Ігнатьєв Максим Олександрович - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СIЧ" (Протокол №22 вiд 28.09.2020р.) прийнято рiшення обрати Наглядову раду АТ «БАНК СІЧ» з набуттям повноважень/ вступом на посаду членів Наглядової ради після їх погодження Національним банком України, крім членів Наглядової ради погодження яких не вимагається, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України,строком до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку, які мають бути проведені не пізніше 30.04.2021р. Пiдстава для прийняття рiшення – обрання нового складу Наглядової ради. Обґрунтування змiн у персональному складi – обрання членiв Наглядової ради АТ «БАНК СIЧ». Ігнатьєв Максим Олександрович обраний на посаду члена Наглядової ради. Представник акціонера АТ «БАНК СІЧ» Мельника Андрія Павловича (розмір пакету акцій становить 9,6257%). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв Ігнатьєв М.О. обiймав посади: 04/2020 – 09/2020 – член Наглядової ради АТ «БАНК СІЧ»; 07/2015- по т.ч. - директор ТОВ «ГАЗ-МДС»; 05/2013 – 07/2019 – радник Голови Правління АТ «БАНК СІЧ»; 08/2012 - 10/2015– заступник директора ТОВ «Еста Велл Сервісез Україна»; 11/2011 - 07/2015 – директор ТОВ «СІЗВІЖИН УКРАЇНА».
28.09.2020 обрано Член Наглядової ради (незалежний директор) Зіневич Олександр Леонідович - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СIЧ" (Протокол №22 вiд 28.09.2020р.) прийнято рiшення обрати Наглядову раду АТ «БАНК СІЧ» з набуттям повноважень/ вступом на посаду членів Наглядової ради після їх погодження Національним банком України, крім членів Наглядової ради погодження яких не вимагається, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, строком до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку, які мають бути проведені не пізніше 30.04.2021р. Пiдстава для прийняття рiшення – обрання нового складу Наглядової ради. Обґрунтування змiн у персональному складi – обрання членiв Наглядової ради АТ «БАНК СIЧ». Зіневич Олександр Леонідович обраний на посаду члена Наглядової ради. Незалежний директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв Зіневич О.Л. обiймав посади: 2000-2011 Державне казначейство України, директор юридичного департаменту; 2014 – 2016 р. Верховна Рада України, помічник – консультант народного депутата України.
28.09.2020 обрано Член Наглядової ради (незалежний директор) Бьорнер Крістіан Мартін - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СIЧ" (Протокол №22 вiд 28.09.2020р.) прийнято рiшення обрати Наглядову раду АТ «БАНК СІЧ» з набуттям повноважень/ вступом на посаду членів Наглядової ради після їх погодження Національним банком України, крім членів Наглядової ради погодження яких не вимагається, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, строком до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку, які мають бути проведені не пізніше 30.04.2021р. Пiдстава для прийняття рiшення – обрання нового складу Наглядової ради. Обґрунтування змiн у персональному складi – обрання членiв Наглядової ради АТ «БАНК СIЧ». Бьорнер Крістіан Мартін обраний на посаду члена Наглядової ради. Незалежний директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв Бьорнер Крістіан Мартін обiймав посади: 06/2019 – 04/2020 – АТ «БАНК СІЧ», Україна, член Наглядової ради, незалежний директор; 05/2017 - по т.ч. дня член Правління IMS Resources, IMS Coal Trade і IMS, Indonesia, всі зареєстровані на Кіпрі; 11/2017 - по т.ч. Комісар PT Indo Mining Services, Індонезія; 11/2012 - т.ч. Незалежний бізнес-фінансовий консультант, Відень.
28.09.2020 обрано Член Наглядової ради (незалежний директор) Трауніг Крістофер - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СIЧ" (Протокол №22 вiд 28.09.2020р.) прийнято рiшення обрати Наглядову раду АТ «БАНК СІЧ» з набуттям повноважень/ вступом на посаду членів Наглядової ради після їх погодження Національним банком України, крім членів Наглядової ради погодження яких не вимагається, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, строком до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку, які мають бути проведені не пізніше 30.04.2021р. Пiдстава для прийняття рiшення – обрання нового складу Наглядової ради. Обґрунтування змiн у персональному складi – обрання членiв Наглядової ради АТ «БАНК СIЧ». Трауніг Крістофер обраний на посаду члена Наглядової ради. Незалежний директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв Трауніг Крістофер обiймав посади: 11/2019 – по 04/2020 АТ «БАНК СІЧ», Україна, член Наглядової ради, незалежний директор; 10.2018 - по т.ч. Член Генеральної ради, Національний банк Австрії, Відень, Австрія; 09.2017 - по т.ч. Старший партнер, St. Stephan Capital Partners, Відень, Австрія; 01.2015 - по т.ч. Старший фінансовий радник, Helios Real Estate Group, Дарем (Великобританія); 03/2013 – 06/2019 Заступник голови та член правління, Hypo Alpe-Adria Приватний фонд працівника, Клагенфурт, Австрія; 10/2009 - 12/2017 Генеральний директор та засновник, Аdvisoreal GmbH, 9020 Клагенфурт, Австрія.
28.09.2020 обрано Член Наглядової ради (незалежний директор) Круглик Сергій Вікторович - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "БАНК СIЧ" (Протокол №22 вiд 28.09.2020р.) прийнято рiшення обрати Наглядову раду АТ «БАНК СІЧ» з набуттям повноважень/ вступом на посаду членів Наглядової ради після їх погодження Національним банком України, крім членів Наглядової ради погодження яких не вимагається, відповідно до нормативно-правових актів Національного банку України, строком до наступних річних Загальних зборів акціонерів Банку, які мають бути проведені не пізніше 30.04.2021р. Пiдстава для прийняття рiшення – обрання нового складу Наглядової ради. Обґрунтування змiн у персональному складi – обрання членiв Наглядової ради АТ «БАНК СIЧ». Круглик Сергій Вікторович обраний на посаду члена Наглядової ради. Незалежний директор. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п’яти рокiв Круглик Сергій Вікторович обiймав посади: 07/2020 – по т.ч. – помічник Київського міського голови; 2006-2016 – Національний банк України, посада: Директор Департаменту; 2017-2018 - Компанія «Агранда Інтернешнл» (Гамбург, Німеччина), посада: Радник Голови компанії з питань фінансів.