Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 35960913
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "АКОРДБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 30.09.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.09.2020 звільнено Голова Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" Кот Зінаїда Петрівна - 1.012247
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" вiд 30.09.2020 (протокол №2020093001):
- задоволено заяву Кот Зінаїди Петрівни, Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", про звільнення із займаної посади 30.09.2020;
- обрано Руднєва Олексія Миколайовича Головою Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" з моменту отримання погодження Національного банку України;
- призначено Руднєва Олексія Миколайовича виконуючим обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" з 01.10.2020 до моменту отримання погодження Національного банку України.
Пiдставою для прийняття рiшення є заява Кот З.П.
Кот Зiнаїда Петрiвна: володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 2880250 грн. (частка у статутному капiталi емiтента 1,012247%); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на посадi Голови Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" перебувала з 15.12.2012.
Руднєв Олексiй Миколайович: володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 24758875 грн. (частка у статутному капiталi емiтента 8,701368%); на посадi Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" перебував з 11.05.2017; до обрання з 11.05.2017 (рiшенням Спостережної Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" вiд 10.05.2017, протокол №2017051001) Заступником Голови Правлiння, Членом Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" займав посаду директора Центру роздрiбного бiзнесу АТ "Банк "Фiнанси та Кредит"; рiшенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" вiд 06.12.2018 (протокол №2018120601) з 07.12.2018 переобраний на посаду Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", на термiн до 06.12.2021; виконуючим обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" призначений (рiшенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" вiд 30.09.2020, протокол №2020093001) з 01.10.2020 до моменту отримання погодження Національного банку України; на посаду Голови Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" обраний (рiшенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" вiд 30.09.2020, протокол №2020093001) з моменту отримання погодження Національного банку України строком (вiдповiдно до Статуту емiтента) на 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
На посаду Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" не обрано нікого.
30.09.2020 звільнено Заступник Голови Правління, член Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" Руднєв Олексій Миколайович - 8.701368
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" вiд 30.09.2020 (протокол №2020093001):
- задоволено заяву Кот Зінаїди Петрівни, Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", про звільнення із займаної посади 30.09.2020;
- обрано Руднєва Олексія Миколайовича Головою Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" з моменту отримання погодження Національного банку України;
- призначено Руднєва Олексія Миколайовича виконуючим обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" з 01.10.2020 до моменту отримання погодження Національного банку України.
Пiдставою для прийняття рiшення є заява Кот З.П.
Кот Зiнаїда Петрiвна: володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 2880250 грн. (частка у статутному капiталi емiтента 1,012247%); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на посадi Голови Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" перебувала з 15.12.2012.
Руднєв Олексiй Миколайович: володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 24758875 грн. (частка у статутному капiталi емiтента 8,701368%); на посадi Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" перебував з 11.05.2017; до обрання з 11.05.2017 (рiшенням Спостережної Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" вiд 10.05.2017, протокол №2017051001) Заступником Голови Правлiння, Членом Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" займав посаду директора Центру роздрiбного бiзнесу АТ "Банк "Фiнанси та Кредит"; рiшенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" вiд 06.12.2018 (протокол №2018120601) з 07.12.2018 переобраний на посаду Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", на термiн до 06.12.2021; виконуючим обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" призначений (рiшенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" вiд 30.09.2020, протокол №2020093001) з 01.10.2020 до моменту отримання погодження Національного банку України; на посаду Голови Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" обраний (рiшенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" вiд 30.09.2020, протокол №2020093001) з моменту отримання погодження Національного банку України строком (вiдповiдно до Статуту емiтента) на 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
На посаду Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" не обрано нікого.
30.09.2020 призначено Виконуючий обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" Руднєв Олексій Миколайович - 8.701368
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" вiд 30.09.2020 (протокол №2020093001):
- задоволено заяву Кот Зінаїди Петрівни, Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", про звільнення із займаної посади 30.09.2020;
- обрано Руднєва Олексія Миколайовича Головою Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" з моменту отримання погодження Національного банку України;
- призначено Руднєва Олексія Миколайовича виконуючим обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" з 01.10.2020 до моменту отримання погодження Національного банку України.
Пiдставою для прийняття рiшення є заява Кот З.П.
Кот Зiнаїда Петрiвна: володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 2880250 грн. (частка у статутному капiталi емiтента 1,012247%); непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає; на посадi Голови Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" перебувала з 15.12.2012.
Руднєв Олексiй Миколайович: володiє пакетом акцiй емiтента в розмiрi 24758875 грн. (частка у статутному капiталi емiтента 8,701368%); на посадi Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" перебував з 11.05.2017; до обрання з 11.05.2017 (рiшенням Спостережної Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" вiд 10.05.2017, протокол №2017051001) Заступником Голови Правлiння, Членом Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" займав посаду директора Центру роздрiбного бiзнесу АТ "Банк "Фiнанси та Кредит"; рiшенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" вiд 06.12.2018 (протокол №2018120601) з 07.12.2018 переобраний на посаду Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК", на термiн до 06.12.2021; виконуючим обов'язки Голови Правління ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" призначений (рiшенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" вiд 30.09.2020, протокол №2020093001) з 01.10.2020 до моменту отримання погодження Національного банку України; на посаду Голови Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" обраний (рiшенням Наглядової Ради ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" вiд 30.09.2020, протокол №2020093001) з моменту отримання погодження Національного банку України строком (вiдповiдно до Статуту емiтента) на 3 роки; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
На посаду Заступника Голови Правлiння, Члена Правлiння ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" не обрано нікого.