Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21685166
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОТП БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 02.10.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
02.10.2020 припинено повноваження Голова Правління АТ "ОТП БАНК" Хак-Ковач Тамаш 2592717296 0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової Ради АТ "ОТП БАНК" № 42/2020 від 02.10.2020 р. припинено повноваження та трудовий договір Тамаша Хак-Ковача на посаді Голови Правління АТ "ОТП БАНК" з 30.10.2020 р. На посаді Голови Правління АТ «ОТП БАНК» Тамаш Хак-Ковач перебував з 01.03.2012 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі не володіє.
02.10.2020 призначено В.о. Голови Правління АТ "ОТП БАНК" Мудрий Володимир Стефанович 2889406155 0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової Ради АТ "ОТП БАНК" № 42/2020 від 02.10.2020 р. Мудрого Володимира Стефановича призначено виконуючим обов’язки Голови Правління АТ "ОТП БАНК" з 31.10.2020 р. до моменту погодження його кандидатури Національним банком України та призначено на посаду Голови Правління АТ "ОТП БАНК" з моменту отримання погодження його кандидатури Національним банком України. До призначення Мудрий В.С. з 2010 року обіймав посаду Генерального директора ТОВ «ОТП Кредит», а до цього з 2008 по 2010 рр. був начальником Управління операційного супроводження активно-пасивних операцій клієнтів в АТ «ОТП БАНК». З 07.08.2012 року Мудрий В.С. виконував обов’язки Члена Правління АТ "ОТП БАНК". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі не володіє.
02.10.2020 припинено повноваження Член Правління АТ "ОТП БАНК" Мудрий Володимир Стефанович 2889406155 0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової Ради АТ "ОТП БАНК" № 42/2020 від 02.10.2020 р. припинено повноваження Мудрого Володимира Стефановича на посаді Члена Правління АТ "ОТП БАНК" з моменту погодження його кандидатури на посаду Голови Правління АТ "ОТП БАНК" Національним банком України. На посаді Члена Правління АТ «ОТП БАНК» Мудрий В. С. перебував з 07.08.2012 року. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, часткою у статутному капіталі не володіє.