Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00293628
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Харківський плитковий завод"
Дата, на яку складено інформацію: 19.11.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
19.11.2020 припинено повноваження Голова Наглядової ради Шеветовський Валентин Валентинович - 0.157504
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" 19 листопада 2020 року (Протокол № 35), в зв'язку з закінченням строку на який було обрано посадову особу, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання посадових осiб Товариства. Припинено повноваження Голови Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича посаду обiймав з 20 квiтня 2017 року. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0,157504 %. Кандидат на посаду члена наглядової ради є представником ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.11.2020 припинено повноваження Члена Наглядової ради Iсаєнко Олексiя Володимировича - 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" 19 листопада 2020 року (Протокол № 35), в зв'язку з закінченням строку на який було обрано посадову особу, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання посадових осiб Товариства. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Ісаєнко Олексія Володимировича посаду обiймав з 20 квiтня 2017 року. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0 %. Кандидат на посаду члена наглядової ради є представником ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.11.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Салiмонов Дмитро Олегович - 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" 19 листопада 2020 року (Протокол № 35), в зв'язку з закінченням строку на який було обрано посадову особу, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання посадових осiб Товариства. Припинено повноваження Члена Наглядової ради Салiмонов Дмитро Олегович посаду обiймав з 20 квiтня 2017 року. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0 %. Кандидат на посаду члена наглядової ради є представником ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.11.2020 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Буднiк Людмила Федорiвна - 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" 19 листопада 2020 року (Протокол № 35), в зв'язку з закінченням строку на який було обрано посадову особу, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання посадових осiб Товариства. Припинено повноваження Голови Ревізійної комісії Буднiк Людмили Федорiвни посаду обiймав з 20 квiтня 2017 року. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0 %. Кандидат на посаду члена наглядової ради є представником ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.11.2020 припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Дорошенко Олена Вiкторiвна - 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" 19 листопада 2020 року (Протокол № 35), в зв'язку з закінченням строку на який було обрано посадову особу, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання посадових осiб Товариства. Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Дорошенко Олени Вiкторiвни посаду обiймав з 20 квiтня 2017 року. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0 %. Кандидат на посаду члена наглядової ради є представником ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.11.2020 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Пономарьов Сергiй Михайлович - 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" 19 листопада 2020 року (Протокол № 35), в зв'язку з закінченням строку на який було обрано посадову особу, було прийнято рiшення про припинення повноважень посадових осiб Товариства та одночасне обрання посадових осiб Товариства. Припинено повноваження Члена Ревізійної комісії Пономарьова Сергiя Михайловича посаду обiймав з 20 квiтня 2017 року. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0 %. Кандидат на посаду члена наглядової ради є представником ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ". Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.11.2020 обрано Голова Наглядової ради Шеветовський Валентин Валентинович - 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" 19 листопада 2020 року (Протокол № 35), в зв'язку з закінченням строку на який було обрано посадову особу, було прийнято рiшення про обрання посадових осiб Товариства строком на три роки. До призначення обiймав посади: Голови наглядової ради ПрАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", Директора ТОВ "Керамiчна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ", iншi посади. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0,157504 %. Кандидат на посаду члена наглядової ради є представником ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ".Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.11.2020 обрано Члена Наглядової ради Iсаєнко Олексiя Володимировича - 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" 19 листопада 2020 року (Протокол № 35), в зв'язку з закінченням строку на який було обрано посадову особу, було прийнято рiшення про обрання посадових осiб Товариства, строком на три роки. До призначення обiймав посади:Члена наглядової ради ПрАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", заступника директора з розвитку ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ", iншi посади. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0%. Кандидат на посаду члена наглядової ради є представником ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ".Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.11.2020 обрано Члена Наглядової ради Салiмонов Дмитро Олегович - 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" 19 листопада 2020 року (Протокол № 35), в зв'язку з закінченням строку на який було обрано посадову особу, було прийнято рiшення про обрання посадових осiб Товариства, строком на три роки. До призначення обiймав посади: Члена наглядової ради ПрАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", Голова Правління ТОВ "ГОЛДЕН ТАЙЛ" Директор з експорту ТОВ "Голден Тайл", радник вiддiлу радникiв департаменту забезпечення роботи Мiнiстерства у Мiнiстерствi Економiчного Розвитку i Торгiвлi України, начальник вiддiлу аналiзу ефективностi та iнформацiйно-технiчного супроводу зовнiшньоекономiчної дiяльностi департаменту регулювання зовнiшньоекономiчної дiяльност Мiнiстерства Економiчного Розвитку i Торгiвлi України,тимчасово виконуючий обов'язки Голови Правлiння ТОВ "Голден Тайл",iншi посади. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0%. Кандидат на посаду члена наглядової ради є представником ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ".Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.11.2020 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Буднiк Людмила Федорiвна - 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" 19 листопада 2020 року (Протокол № 35), в зв'язку з закінченням строку на який було обрано посадову особу, було прийнято рiшення про обрання посадових осiб Товариства, строком на три роки. До призначення обiймав посади: Голова ревізійної комісії ПрАТ "ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД", Головного бухгалтера ТОВ "Керамiчна група "ГОЛДЕН ТАЙЛ", iншi посади. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0%. Кандидат на посаду члена наглядової ради є представником ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ".Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.11.2020 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Босюк Лариса Леонідівна - 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" 19 листопада 2020 року (Протокол № 35), в зв'язку з закінченням строку на який було обрано посадову особу, було прийнято рiшення про обрання посадових осiб Товариства, строком на три роки. До призначення обiймав посади: ТОВ"Майдан-Вільський кар'єр"-головний бухгалтер, директор фінансовий, iншi посади. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0%. Кандидат на посаду члена наглядової ради є представником ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ".Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
19.11.2020 обрано Член Ревізійної комісії Коваль Володимир Олексійович - 0
Зміст інформації:
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "ХАРКIВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД" 19 листопада 2020 року (Протокол № 35), в зв'язку з закінченням строку на який було обрано посадову особу, було прийнято рiшення про обрання посадових осiб Товариства, строком на три роки. До призначення обiймав посади: Члена Ревiзiйної комiсiї Начальник Департаменту безпеки ПрАТ "Харківський плитковий завод" ,iншi посади. Частка в статутному капiталi, якою володiє особа, становить 0%. Кандидат на посаду члена наглядової ради є представником ТОВ "КЕРАМІЧНА ГРУПА "ГОЛДЕН ТАЙЛ".Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.