Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00293640
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ"
Дата, на яку складено інформацію: 18.11.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.11.2020 припинено повноваження Голова Наглядової ради Шеветовський Валентин Валентинович - 0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ" 18 листопада 2020 року (протокол №1 вiд 18.11.2020 р.) у зв'язку зi змiною складу Наглядової ради Товариства було прийнято рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) з посади Голови Наглядової Ради Шеветовського Валентина Валентиновича з 18 листопада 2020 року. Посадова особа перебувала на посадi з 10 квiтня 2017 року по 18 листопада 2020 року. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй Товариства, якими володiє посадова особа - 0%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
18.11.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Iсаєнко Олексiй Володимирович - 0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ" 18 ЛИСТОПАДА 2020 року (протокол №1 вiд 18.11.2020 р.) у зв'язку зi змiною складу Наглядової ради Товариства було прийнято рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) з посади Члена Наглядової ради Iсаєнко Олексiя Володимировича з 18 ЛИСТОПАДА 2020 року. Посадова особа перебувала на посадi з 10 квiтня 2017 року по 18 ЛИСТОПАДА 2020 року. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй Товариства, якими володiє посадова особа - 0%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
18.11.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Максяков Микита Юрiйович - 0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ" 18 ЛИСТОПАДА 2020 року (протокол №1 вiд 18.11.2020 р.) у зв'язку зi змiною складу Наглядової ради Товариства було прийнято рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) з посади Члена Наглядової ради Максякова Микиту Юрійовича з 18 ЛИСТОПАДА 2020 року. Посадова особа перебувала на посадi з 10 квiтня 2017 року по 18 ЛИСТОПАДА 2020 року. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй Товариства, якими володiє посадова особа - 0%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
18.11.2020 обрано Голова Наглядової ради Шеветовський Валентин Валентинович - 0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ" 18 ЛИСТОПАДА 2020 року (протокол №1 вiд 18.11.2020 р.) у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради було прийнято рiшення про обрання (призначення) на посаду Голови Наглядової ради Шеветовського Валентина Валентиновича з 18 ЛИСТОПАДА 2020 року, строк повноважень - 3 роки. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: президент, директор. Розмiр пакета акцiй Товариства, якими володiє посадова особа - 0%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. Посадова особа є представником акцiонера ПрАТ "КОМПАНIЯ "АСОЦIАЦIЯ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 24085320).
18.11.2020 обрано Член Наглядової ради Iсаєнко Олексiй Володимирович - 0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ" 18 листопада 2020 року (протокол №1 вiд 18.11.2020 р.) у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради було прийнято рiшення про обрання (призначення) на посаду Члена Наглядової ради Iсаєнко Олексiя Володимировича з 18 листопада 2020 року, строк повноважень - 3 роки. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: директор, заступник директора з розвитку. Розмiр пакета акцiй Товариства, якими володiє посадова особа - 0%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. Посадова особа є представником акцiонера ПрАТ "КОМПАНIЯ "АСОЦIАЦIЯ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 24085320).
18.11.2020 обрано Член Наглядової ради Максяков Микита Юрiйович - 0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ" 18 листопада 2020 року (протокол №1 вiд 18.11.2020 р.) у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Наглядової ради було прийнято рiшення про обрання (призначення) на посаду Члена Наглядової ради Максякова Микити Юрiйовича з 18 листопада 2020 року, строк повноважень - 3 роки. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: фiнансовий контролер, директор. Розмiр пакета акцiй Товариства, якими володiє посадова особа - 0%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має. Посадова особа є представником акцiонера ПрАТ "КОМПАНIЯ "АСОЦIАЦIЯ УКРАЇНА" (ЄДРПОУ 24085320).
18.11.2020 припинено повноваження Голова Ревiзiйної комiсiї Буднiк Людмила Федорiвна - 0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ" 18 листопада 2020 року (протокол №1 вiд 18.11.2020 р.) у зв'язку зi змiною складу Ревiзiйної Комiсiї Товариства було прийнято рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) з посади Голови Ревiзiйної комiсiї Буднiк Людмили Федорiвни з 18 листопада 2020 року. Посадова особа перебувала на посадi з 10 квiтня 2017 року по 18 листопада 2020 року. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй Товариства, якими володiє посадова особа - 0%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
18.11.2020 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Дяченко Людмила Миколаївна - 0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв Приватного АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ" 18 листопада 2020 року (протокол №1 вiд 18.11.2020 р.) у зв'язку зi змiною складу Ревiзiйної Комiсiї Товариства було прийнято рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) з посади Члена Ревiзiйної комiсiї Дяченко Людмили Миколаївни з 18 листопада 2020 року. Посадова особа перебувала на посадi з 10 квiтня 2017 року по 18 листопада 2020 року. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй Товариства, якими володiє посадова особа - 0%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
18.11.2020 припинено повноваження Член Ревiзiйної комiсiї Комаренко Наталiя Вiкторiвна - 0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв Приватного АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ" 18 листопада 2020 року (протокол №1 вiд 18.11.2020 р.) у зв'язку зi змiною складу Ревiзiйної Комiсiї Товариства було прийнято рiшення про припинення повноважень (вiдкликання) з посади Члена Ревiзiйної комiсiї Комаренко Наталія Вікторівна з 18 листопада 2020 року. Посадова особа перебувала на посадi з 10 квiтня 2017 року по 18 листопада 2020 року. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Розмiр пакета акцiй Товариства, якими володiє посадова особа - 0%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
18.11.2020 обрано Голова Ревiзiйної комiсiї Буднiк Людмила Федорiвна - 0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ" 18 ЛИСТОПАДА 2020 року (протокол №1 вiд 18.11.2020 р.) у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї було прийнято рiшення про обрання (призначення) на посаду Голови Ревiзiйної комiсiї Буднiк Людмили Федорiвни з 18 ЛИСТОПАДА 2020 року, строк повноважень - 3 роки. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер, в. о.директора. Розмiр пакета акцiй Товариства, якими володiє посадова особа - 0%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
18.11.2020 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Дяченко Людмила Миколаївна - 0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ" 18 листопада 2020 року (протокол №1 вiд 18.11.2020 р.) у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї було прийнято рiшення про обрання (призначення) на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Дяченко Людмили Миколаївни з 18 листопада 2020 року, строк повноважень - 3 роки. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: бухгалтер. Розмiр пакета акцiй Товариства, якими володiє посадова особа - 0%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.
18.11.2020 обрано Член Ревiзiйної комiсiї Комаренко Наталiя Вiкторiвна - 0
Зміст інформації:
Рiчними Загальними зборами акцiонерiв Приватного АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "МАЙДАН-ВИЛЬСЬКИЙ КОМБIНАТ ВОГНЕТРИВIВ" 18 листопада 2020 року (протокол №1 вiд 18.11.2020 р.) у зв'язку з припиненням повноважень попереднього складу Ревiзiйної комiсiї було прийнято рiшення про обрання (призначення) на посаду Члена Ревiзiйної комiсiї Комаренко Наталiї Вiкторiвни з 18 листопада 2020 року, строк повноважень - 3 роки. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Iншi посади, якi займала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв: економiст, менеджер, бухгалтер. Розмiр пакета акцiй Товариства, якими володiє посадова особа - 0%. Непогашеної судимостi за посадовi та корисливi злочини посадова особа не має.