Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32609581
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦИНК"
Дата, на яку складено інформацію: 12.01.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.01.2021 обрано Голова Наглядової ради (незалежний директор) представник акціонера ВАТ "УКРЦИНК" - Вовненко Вадим Петрович 00194317 0.00000
Зміст інформації:
12 січня 2021 року рішенням засідання Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ЦИНК" (Протокол №65 від 12.01.2021 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента:

Обрано. Голова Наглядової ради (незалежний директор) - представник акціонера ВАТ "УКРЦИНК" (ідентифікаційний код юридичної особи: 00194317) - Вовненко Вадим Петрович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 12.01.2021 р. у зв'язку із обранням на посаду Члена Наглядової ради та на підставі засідання Наглядової ради ПрАТ "ЦИНК" (Протокол №65 від 12.01.2021 р.). Строк, на який призначено особу - 3 (три) роки. Представник акціонера часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Частка, якою акціонер володіє в статутному капіталі емітента: 49%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: 14.09.2010р. - 31.01.2016р. - ТОВ "Українська табачна компанія", головний енергетик, 01.05.2016р. - 05.04.2017р. - ТОВ "УС -ГРУПП" - головний енергетик.