Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 13857564
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "IНДУСТРIАЛБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 22.01.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.01.2021 звільнено Голова Правління Марковський Олександр Вiкторович - 0
Зміст інформації:
У зв'язку із поданою Головою Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Марковським Олександром Вiкторовичем, заявою про його звільнення із займаної посади, за угодою сторін та припинення дії Контракту, відповідно до підпункту 20.4.1 статті 20 Статуту Банку, Наглядова рада Банку 22.01.2021 прийняла рішення (протокол №6 від 22.01.2021) про звільнення Марковського Олександра Вiкторовича з посади Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 22.01.2021 за угодою сторін та припинення дії укладеного з ним Контракту. Зміни відбулись у зв'язку з поданням заяви про звільнення за угодою сторін п.1.ст.36 КЗпП України з посади Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" припинення дії Контракту та наданням згоди Наглядовою Радою Банку. Марковський Олександр Вiкторович акціями АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" не володіє. Марковський Олександр Вiкторович перебував на посаді Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" з 10.07.2020. Замість звільненої особи, призначено (обрано) з 23.01.2021 виконуючим обов`язки Голови Правління Першого Заступника Голови Правління, члена Правлінння за посадою, Довбенко Михайла Володимировича, до призначення (обрання) нового Голови Правління і надання Національним банком України письмової згоди на це. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
22.01.2021 призначено Виконуючий обов'язки Голови Правління Довбенко Михайло Володимирович - 0
Зміст інформації:
Згідно до рішення Наглядової ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (протокол №6 від 22.01.2021) призначено (обрано) з 23.01.2021 виконуючим обов`язки Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", Першого Заступника Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", члена Правлінння за посадою, Довбенко Михайла Володимировича, до призначення (обрання) нового Голови Правління і надання Національним банком України письмової згоди на це. Зміни відбулись у зв'язку зі звільненням 22.01.2021, за угодою сторін п.1.ст.36 КЗпП України, з посади Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Марковського Олександра Вiкторовича. Довбенко Михайло Володимирович акціями АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" не володіє. Протягом останніх п'яти років Довбенко М. В. обіймав посади: 04.12.2014-10.12.2014 Член Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності; 11.12.2014 - 29.08.2019 Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності ; 27.11.2014 -29.08.2019 Народний депутат України Верховної Ради України восьмого скликання; 14.01.2020 - 11.03.2020 Перший Заступник Голови Правлiння АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", члена Правління за посадою; 12.03.2020 - 03.09.2020 радник Наглядової ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"; 04.09.2020 Перший Заступник Голови Правлiння АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", члена Правління за посадою. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.