Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 13857564
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "IНДУСТРIАЛБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 25.01.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.01.2021 призначено Голова Правління Довбенко Михайло Володимирович - 0
Зміст інформації:
Згідно до рішення Наглядової ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (протокол №7 від 25.01.2021) призначено Довбенка Михайла Володимировича на посаду Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" із вступом на посаду після надання Національним банком України письмової згоди на це. Зміни відбулись у зв'язку зі звільненням 22.01.2021, за угодою сторін п.1.ст.36 КЗпП України, з посади Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Марковського Олександра Вiкторовича. Довбенко Михайло Володимирович акціями АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" не володіє. Протягом останніх п'яти років Довбенко М. В. обіймав посади: 04.12.2014-10.12.2014 Член Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності; 11.12.2014 - 29.08.2019 Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності; 27.11.2014 -29.08.2019 Народний депутат України Верховної Ради України восьмого скликання; 14.01.2020 - 11.03.2020 Перший Заступник Голови Правлiння АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", члена Правління за посадою; 12.03.2020 - 03.09.2020 радник Наглядової ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"; 04.09.2020 - Перший Заступник Голови Правлiння АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", члена Правління за посадою, з 23.01.2021 виконуючий обов`язки Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.