Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 14305909
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
Дата, на яку складено інформацію: 15.03.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
15.03.2021 припинено повноваження Перший заступник Голови Правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" Бьош Герхард (Boesch Gerhard) 14305909 0
Зміст інформації:
15.03.2021 року Наглядовою радою Банку (Протокол НР-3/1 від 15.03.2021 року) було прийнято рішення про припинення повноважень Першого заступника Голови Правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" п. Бьоша Герхарда та звільнення його з посади Першого заступника Голови Правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" на підставі п.1 ст.36 КЗпП України (за угодою сторін). Повноваження Першого заступника Голови Правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" п. Бьоша Герхарда припиняються 30.04.2021 року. п. Бьош Герхард займав посаду Першого заступника Голови Правління АТ "Райффайзен Банк Аваль" з листопада 2010 року, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має, акціями Банку не володіє, згода на розкриття паспортних даних не надана.