Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21322127
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "РАДАБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 23.04.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
23.04.2021 припинено повноваження Голова Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК", акціонер Городницька Тетяна Iгорiвна немає 62.205
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись 23.04.2021 р. прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 84) змiни вiдбулись у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Городницького В.І. у зв'язку зі смертю, а саме: Припинено повноваження з 23.04.2021 р. Голови Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" Городницької Тетяни Iгорiвни. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 62,2050% Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2020р.
23.04.2021 припинено повноваження незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" Рижкова Свiтлана Петрiвна немає 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись 23.04.2021 р. прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 84) змiни вiдбулись у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Городницького В.І. у зв'язку зі смертю, а саме Припинено повноваження з 23.04.2021 р. незалежного члена Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" Рижкової Свiтлани Петрiвни. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0.00 % Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2020р.
23.04.2021 припинено повноваження незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" Кузько Ольга Петрiвна немає 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись 23.04.2021 р. прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 84) змiни вiдбулись у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Городницького В.І. у зв'язку зі смертю, а саме Припинено повноваження з 23.04.2021 р. незалежного члена Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" Кузько Ольги Володимирiвни Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0.00 % Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2020р.
23.04.2021 припинено повноваження незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" Заруцька Олена Павлiвна немає 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись 23.04.2021 р. прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 84) змiни вiдбулись у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Городницького В.І. у зв'язку зі смертю, а саме Припинено повноваження з 23.04.2021 р. незалежного члена Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" Заруцької Олени Павлiвни. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0.00 % Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2020р.
23.04.2021 припинено повноваження незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" Гуленко Юрій Трохимович немає 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись 23.04.2021 р. прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 84) змiни вiдбулись у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Городницького В.І. у зв'язку зі смертю, а саме Припинено повноваження з 23.04.2021 р. незалежного члена Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" Гуленко Юрія Трохимовича. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0.00 % Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2020р.
23.04.2021 припинено повноваження Член Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК", представник акцiонера Жиркевич Володимир Володимирович немає 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись 23.04.2021 р. прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 84) змiни вiдбулись у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Городницького В.І. у зв'язку зі смертю, а саме Припинено повноваження з 23.04.2021 р. Члена Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК", представник акцiонера - Жиркевича Володимира Володимировича. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0.00 % Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посадi з 24.04.2020р.
23.04.2021 обрано Голова Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК", акціонер Городницька Тетяна Iгорiвна немає 62.205
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись 23.04.2021 р. прийнято рiшення про обрання Голови та членiв Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 84) змiни вiдбулись у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Городницького В.І. у зв'язку зі смертю, а саме: Обрано з 23.04.2021 р. Голову Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" Городницьку Тетяну Iгорiвну, яка є акцiонером АТ "АБ"РАДАБАНК". Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 62,2050% Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 09.2011р. Голова Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК".
23.04.2021 обрано Член Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК", акцiонер Городницький Роман Олександрович немає 7.521665
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись 23.04.2021 р. прийнято рiшення про обрання Голови та членiв Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 84) змiни вiдбулись у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Городницького В.І. у зв'язку зі смертю, а саме: Обрано з 23.04.2021 р. Членом Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" Городницького Романа Олександровича, який є акцiонером АТ "АБ "РАДАБАНК". Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 7,521665 % Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п'яти рокiв: 07.2016-08.2016 - фахівець кредитного відділу ПАТ "АБ "РАДАБАНК"; 11.2017-01.2018 - менеджер зі збуту Дніпропетровська філія Страхової компанії "Глобал Гарант"; 09.2018-11.2018 - головний фахівець аналітичного відділу аналітично-фінансового управління департаменту ризик-менеджменту та аналітики АТ "АБ "РАДАБАНК"; 08.2019-03.2020 - головний фахівець аналітичного відділу фінансово-аналітичного управління фінансового департаменту АТ "АБ "РАДАБАНК"; 03.2020-04.2020- головний фахівець аналітичного відділу фінансово-аналітичного управління АТ "АБ "РАДАБАНК"; 04.2020-11.2020-Заступник начальника управління розвитку міжнародного та міжбанківського бізнесу департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу АТ "АБ "РАДАБАНК"; 11.2020-04.2021 - начальник управління казначейства департаменту по роботі на міжнародних ринках та грошового обігу АТ "АБ "РАДАБАНК".
23.04.2021 обрано Член Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК", представник акцiонера Городницької Т.І. Жиркевич Володимир Володимирович немає 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись 23.04.2021 р. прийнято рiшення про обрання Голови та членiв Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 84) змiни вiдбулись у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Городницького В.І. у зв'язку зі смертю, а саме: Обрано з 23.04.2021 р. Членом Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" Жиркевича Володимира Володимировича, який є представником акцiонера АТ "АБ "РАДАБАНК" Городницької Т.І. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0.00 % Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 10.2015р. Член Наглядової Ради АТ "АБ "РАДАБАНК".
23.04.2021 обрано незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" Рижкова Свiтлана Петрiвна немає 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись 23.04.2021 р. прийнято рiшення про обрання Голови та членiв Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 84) змiни вiдбулись у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Городницького В.І. у зв'язку зі смертю, а саме: Обрано з 23.04.2021 р. незалежного члена Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК"Рижкову Свiтлану Петрiвну. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0.00 % Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 10.2015р. Член Наглядової Ради АТ "АБ"РАДАБАНК.
23.04.2021 обрано незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" Кузько Ольга Петрiвна немає 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись 23.04.2021 р. прийнято рiшення про обрання Голови та членiв Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 84) змiни вiдбулись у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Городницького В.І. у зв'язку зі смертю, а саме: Обрано з 23.04.2021 р. незалежного члена Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" Кузько Ольгу Володимирiвну. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0.00 % Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: з 10.2015р. Член Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК".
23.04.2021 обрано незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" Заруцька Олена Павлiвна немає 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись 23.04.2021 р. прийнято рiшення про обрання Голови та членiв Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 84) змiни вiдбулись у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Городницького В.І. у зв'язку зі смертю, а саме: Обрано з 23.04.2021 р. незалежного члена Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" Заруцьку Олену Павлiвну. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0.00 % Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 11.2015-12.2017 - професор кафедри грошового обiгу та банкiвської справи, Унiверситет митної справи та фiнансiв 12.2017 до цього часу - завiдувач кафедри грошового обiгу та банкiвської справи до 30.11.2022, Унiверситет митної справи та фiнансiв, м.Днiпро 11.2018 - член Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК"
23.04.2021 обрано незалежний член Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" Гуленко Юрій Трохимович немає 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення річних Загальних зборiв акцiонерiв АТ "АБ "РАДАБАНК" що вiдбулись 23.04.2021 р. прийнято рiшення про обрання Голови та членiв Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК" (Протокол № 84) змiни вiдбулись у зв'язку з достроковим припиненням повноважень члена Наглядової ради Городницького В.І. у зв'язку зі смертю, а саме: Обрано з 23.04.2021 р. незалежного члена Наглядової ради (незалежний директор) АТ "АБ "РАДАБАНК" Гуленка Юрія Трохимовича. Частка, якою володiє в статутному капiталi емiтента - 0.00 % Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадову особу призначено зi строком повноважень 3 роки. Iншi посади, якi обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: 09.20105-05.2016 - Жовтневий районний центр зайнятості м.Дніпропетровська, виплата допомоги по безробіттю. 06.2016 - Заступник генерального директора з будівництва ПрАТ "Енергопромбуд" 04.2020 член Наглядової ради АТ "АБ "РАДАБАНК".