Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30370711
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Дата, на яку складено інформацію: 28.04.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2021 припинено повноваження Голова Наглядової ради/член Наглядової ради Данилюк Олександр Олександрович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (далі - ПАТ "НДУ") припинено повноваження члена Наглядової ради Данилюка Олександра Олександровича , який відповідно до п. 8.22. Статуту ПАТ "НДУ" займав посаду Голови Наглядової ради. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 26.04.2021, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28.04.2021 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради ПАТ "НДУ": 07.08.2020 до 28.04.2021, в тому числі строк перебування на посаді Голови Наглядової ради з 24.09.2020 до 28.04.2021 р. Рiшення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (зі змінами та доповненнями) (далі - Тимчасовий порядок) та Статуту ПАТ "НДУ". Відповідно до Тимчасового порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
28.04.2021 припинено повноваження член Наглядової ради Гелетій Юрій Ігорович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" припинено повноваження члена Наглядової ради Гелетія Юрія Ігоровича, який відповідно до п. 8.22. Статуту ПАТ "НДУ " займав посаду заступника Голови Наглядової ради. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 26.04.2021, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28.04.2021 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради ПАТ "НДУ": з 23.11.2020 до 28.04.2021. Рiшення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (зі змінами та доповненнями) (далі - Тимчасовий порядок) та Статуту ПАТ "НДУ". Відповідно до Тимчасового порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
28.04.2021 припинено повноваження член Наглядової ради Лісовенко Віталій Васильович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" припинено повноваження члена Наглядової ради Лісовенко Віталія Васильовича. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 26.04.2021, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28.04.2021 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради ПАТ "НДУ": з 07.08.2020 до 28.04.2021. Рiшення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (зі змінами та доповненнями) (далі - Тимчасовий порядок) та Статуту ПАТ "НДУ". Відповідно до Тимчасового порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
28.04.2021 припинено повноваження член Наглядової ради Мілентьєв Віталій Михайлович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" припинено повноваження члена Наглядової ради Мілентьєва Віталія Михайловича. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 26.04.2021, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28.04.2021 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради ПАТ "НДУ": з 07.08.2020 до 28.04.2021. Рiшення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами та доповненнями) (далі - Тимчасовий порядок) та Статуту ПАТ "НДУ". Відповідно до Тимчасового порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
28.04.2021 припинено повноваження член Наглядової ради Шляхов Ярослав Миколайович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" припинено повноваження члена Наглядової ради Шляхова Ярослава Миколайовича. Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 26.04.2021, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28.04.2021 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради ПАТ "НДУ": з 05.04.2021 до 28.04.2021. Рiшення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами та доповненнями) (далі - Тимчасовий порядок) та Статуту ПАТ "НДУ". Відповідно до Тимчасового порядку, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
28.04.2021 обрано член Наглядової ради Гелетій Юрій Ігорович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" Гелетія Юрія Ігоровича. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 26.04.2021, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28.04.2021 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рiшення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами та доповненнями) та Статуту ПАТ "НДУ". Членiв Наглядової ради ПАТ "НДУ" обрано на три роки. Гелетій Ю.І. є представником акцiонера Нацiональний банк України та не є акцiонером, представником групи акцiонерiв або незалежним директором ПАТ "НДУ". Протягом останнiх 5 рокiв Гелетій Ю.І. обiймав наступнi посади: 08.10.2015 - 04.07.2018 - директор Департаменту фінансової політики Міністерства фінансів України (11.02.2016 - присвоєно 4 ранг державного службовця); 05.07.2018 - 06.12.2018 - заступник Міністра фінансів України; 07.12.2018 - 23.07.2020 - заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції (23.07.2020 - звільнений з посади заступника Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції у зв'язку з переходом на іншу роботу); 27.07.2020 по теперішній час - заступник Голови Національного банку України; 23.11.2020 до 28.04.2021 Член Наглядової ради ПАТ "НДУ", представник акціонера Національного банку України. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами та доповненнями) рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
28.04.2021 обрано член Наглядової ради Лісовенко Віталій Васильович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" Лісовенко Віталія Васильовича. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 26.04.2021, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28.04.2021 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рiшення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами та доповненнями) та Статуту ПАТ "НДУ". Членiв Наглядової ради ПАТ "НДУ" обрано на три роки. Лісовенко В.В. є незалежним директором та не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв ПАТ "НДУ". Протягом останнiх 5 рокiв Лісовенко В.В. обiймав наступнi посади: 11.2014 - теперішній час. Альтернативний Директор, Член Наглядової Ради Чорноморського Банку Торгівлі та Розвитку (Греція); 03.2015 - 07.2016. Урядовий уповноважений з питань державного боргу; 07.2016 - 11.2016. Радник Міністра Фінансів України; 11.2016 - теперішній час Радник Міністра фінансів України на громадських; 11.2016 - теперішній час Незалежний Директор, Член Наглядової ради Феррекспо (Швейцарія). 07.08.2020 до 28.04.2021 незалежний директор, Член Наглядової ради ПАТ "НДУ". Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами та лоповненнями), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
28.04.2021 обрано член Наглядової ради Мілентьєв Віталій Михайлович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" Мілентьєва Віталія Михайловича. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 26.04.2021, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28.04.2021 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рiшення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами та доповненнями) та Статуту ПАТ "НДУ". Членiв Наглядової ради ПАТ "НДУ" обрано на три роки. Мілентьєв В.М. є незалежним директором та не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв ПАТ "НДУ". Протягом останнiх 5 рокiв Мілентьєв В.М. обiймав наступнi посади: 07/2017 - теперішній час - Cornerstone Financial Group (основне), партнер, управління інвестиційними активами, 11/2008 - 06/2017 - Global Wealth Builders (основне), президент та Chief Compliance Officer, управління інвестиційними активами. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами та доповненнями), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
28.04.2021 обрано член Наглядової ради Шляхов Ярослав Миколайович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" Шляхова Ярослава Миколайовича. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 26.04.2021, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28.04.2021 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рiшення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами та доповненнями) та Статуту ПАТ "НДУ". Членiв Наглядової ради ПАТ "НДУ" обрано на три роки. Шляхов Я.М. є представником акцiонера Держави Україна в особi НКЦПФР та не є акцiонером, представником групи акцiонерiв або незалежним директором Протягом останнiх 5 рокiв Шляхов Я.М. обiймав наступнi посади: з 20.02.2012 - 01.04.2021 начальник відділу цінних паперів АТ "ТАСКОМБАНК", з 05.04.2021 член НКЦПФР. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами та доповненнями), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
28.04.2021 обрано член Наглядової ради Кий Олексій Миколайович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" Кия Олексія Миколайовича. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 26.04.2021, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28.04.2021 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рiшення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами та доповненнями) та Статуту ПАТ "НДУ". Членiв Наглядової ради ПАТ "НДУ" обрано на три роки. Кий О.М. є незалежним директором та не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв ПАТ "НДУ". Протягом останнiх 5 рокiв Кий О.М. обiймав наступнi посади: з 12.09.2000 по сьогоднішній час - Професійна асоціація учасників ринків капіталу та деривативів, Президент. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами та доповненнями), рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
28.04.2021 призначено член Правління Тарасенко Олексій Олександрович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням річних Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" призначено (обрано) Тарасенко Олексія Олександровича членом Правління ПАТ "НДУ" на новий строк повноважень, передбачений Положенням про Правління Публічного акціонерного товариства "Національний депозитарій України" (п'ять років), з 31 травня 2021 року без припинення трудових відносин. Річні Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 26.04.2021, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 28.04.2021 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Тарасенко О.О. призначено (обрано) членом Правління ПАТ "НДУ" на новий строк повноважень. Рішення річних Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами та доповненнями) та Статуту ПАТ "НДУ". Члена Правління ПАТ "НДУ" призначено (обрано) строком на 5 років. Протягом останнiх 5 рокiв Тарасенко О.О. обiймав наступнi посади: 2012 - 2015 член Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку; 2015 р. доцент кафедри фондового ринку та корпоративного управлiння Українського iнституту розвитку фондового ринку; з 28.04.2015 - 27.05.2016 член Наглядової ради ПАТ "НДУ"; з 07 червня 2016 року по теперiшнiй час член Правлiння ПАТ "НДУ". Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 (із змінами та доповненнями) рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.