Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21685166
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ОТП БАНК»
Дата, на яку складено інформацію: 09.06.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.06.2021 припинено повноваження Член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Габор Ілльєш - 0
Зміст інформації:
На позачергових Загальних зборах акцiонерiв АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рiшення Акцiонера АТ «ОТП БАНК» № 84 вiд 09.06.2021 р.), що вiдбулися 09 червня 2021 року, затверджено рiшення про припинення (відкликання) повноважень пана Габора Ілльєша в якостi Члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК». Повноваження пана Габора Ілльєша припиняються з дати погодження Національним банком України пана Андраша Кухарскі на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК». Зазначена особа часткою у Статутному капiталi АТ «ОТП БАНК» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пан Габор Ілльєш обiймає посаду Члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» з 30.10.2017 р
09.06.2021 призначено Член Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Андраш Кухарскі - 0
Зміст інформації:
На позачергових Загальних зборах акцiонерiв АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОТП БАНК» (Рiшення Акцiонера АТ «ОТП БАНК» № 84 вiд 09.06.2021 р.), що вiдбулися 09 червня 2021 року, затверджено рiшення про обрання (призначення) пана Андраша Кухарскі на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» (представник акціонера АТ «ОТП БАНК» - ВАТ ОТП Банк (Угорщина)). Повноваження пана Андраша Кухарскі у якості члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» починають діяти з дати погодження його кандидатури на посаду члена Наглядової ради АТ «ОТП БАНК» Національним банком України до 01 квітня 2022 року. Зазначена особа часткою у Статутному капiталi АТ «ОТП БАНК» не володiє, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пан Андраш Кухарскі з травня 2021 року по теперішній час обіймає посаду управляючого директора (Omnichannel Tribe) в ВАТ ОТП Банк (Угорщина), до цього обіймав посаду директора в ВАТ ОТП Банк (Угорщина).