Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 24557641
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Чернігівавтодорсервіс"
Дата, на яку складено інформацію: 25.06.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.06.2021 призначено Голова комісії з припинення Корнієнко Іван Олегович - 2.14
Зміст інформації:
Голову комiсiї з припинення Товариства Корнієнка Івана Олеговича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено з 25.06.2021 р.(дата вчинення дiї 25.06.2021). Володiє акцiями товариства в розмiрi 2.14 % вiд розмiру статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу : до завершення процедури реорганiзацiї (перетворення) ; iншi посади протягом останнiх 5 рокiв якi обiймала особа: Директор ПрАТ "Чернігівавтодорсервіс" . Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 25.06.2021 року. Пiдстава даного рішення - вступ товариства в процедуру реорганiзацiї шляхом перетворення.
25.06.2021 призначено Член комісії з припинення Корнієнко Олег Вікторович - 68.55
Зміст інформації:
Члена комісії з припинення Товариства Корнієнка Олега Вікторовича (фiзична особа не дала згоди на розкриття паспортних даних) призначено з 25.06.2021 р.(дата вчинення дiї 25.06.2021). Володiє акцiями товариства в розмiрi 68,55 % вiд розмiру статутного капiталу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який призначено особу : до завершення процедури реорганiзацiї (перетворення) ; iншi посади протягом останнiх 5 рокiв якi обiймала особа: Голова наглядової ради ПрАТ "Чернігівавтодорсервіс" . Рiшення прийнято загальними зборами акцiонерiв вiд 25.06.2021 року. Пiдстава даного рішення - вступ товариства в процедуру реорганiзацiї шляхом перетворення.