Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 37515069
Повне найменування емітента: АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 29.06.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.06.2021 припинено повноваження Голова Наглядової ради, представник акціонера Карл Йохан Александер Крістенссон - 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до статуту АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – «Банк») в чиннiй редакцiї члени Наглядової Ради Банку
переобираються (перепризначаються), вiдкликаються (звiльняються) Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера АТ «СЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ (публ) № 31 вiд 29 червня 2021 року повноваження Голови Наглядової Ради
Карла Йохана Александера Крістенссона було припинено. Пiдстава прийнятого рiшення: положення чинного законодавства України та Статуту Банку.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: виконання вимог чинного законодавства України стосовно Наглядової Ради
Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вищевказана особа не має. Вищевказана особа перебувала на посадi з
13.08.2018р.
Згідно з положеннями законодавства України та ЄС особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
29.06.2021 обрано Голова Наглядової ради, представник акціонера Єва Маріа Катаріна Йонссон - 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до статуту АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – «Банк») в чиннiй редакцiї члени Наглядової Ради Банку
переобираються (перепризначаються), вiдкликаються (звiльняються) Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера АТ «СЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ (публ) № 31 вiд 29 червня 2021 року Головою Наглядової Ради обрано Єву Марію Катаріну Йонссон. Пiдстава прийнятого рiшення: положення чинного законодавства України та Статуту Банку.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: виконання вимог чинного законодавства України стосовно Наглядової Ради
Банку. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вищевказана особа не має. Вищевказана особа протягом останні п'яти років та наразі обіймає відповідну посаду в СЕБ АБ.
Згідно з положеннями законодавства України та ЄС особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
29.06.2021 набуто повноважень член Наглядової ради, представник акціонера Міхаель Ляйтцбах - 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до статуту АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – «Банк») в чиннiй редакцiї члени Наглядової Ради Банку
переобираються (перепризначаються) Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера АТ «СЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ (публ) № 31 вiд 29 червня 2021 року Міхаеля Ляйтцбаха переобрано (перепризначено) членом Наглядової Ради, представником акціонера на строк згідно чинного законодавства України. Пiдстава прийнятого рiшення: положення чинного законодавства України та Статуту Банку.
Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: виконання вимог чинного законодавства України стосовно Наглядової Ради
Банку. Протягом останніх п'яти років і наразі особа обіймає відповідну посаду в СЕБ АБ.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вищевказана особа не має.
Згідно з положеннями законодавства України та ЄС особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
29.06.2021 набуто повноважень член Наглядової ради, представник акціонера Пітер Карл Густав Аксельссон - 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до статуту АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – «Банк») в чиннiй редакцiї члени Наглядової Ради Банку
переобираються (перепризначаються) Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера АТ «СЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ (публ) № 31 вiд 29 червня 2021 року Пітера Карла Густава Аксельссона переобрано (перепризначено) членом Наглядової Ради, представником акціонера на строк згідно чинного законодавства України. Пiдстава прийнятого рiшення: положення чинного законодавства України та Статуту Банку. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: виконання вимог чинного законодавства України стосовно Наглядової Ради
Банку. Протягом останніх п'яти років і наразі особа обіймає відповідну посаду в СЕБ АБ.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вищевказана особа не має.
Згідно з положеннями законодавства України та ЄС особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
29.06.2021 набуто повноважень член Наглядової ради, незалежний член (директор) Юха Лассі Йоханнес Котайокі - 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до статуту АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – «Банк») в чиннiй редакцiї члени Наглядової Ради Банку
переобираються (перепризначаються) Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера АТ «СЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ (публ) № 31 вiд 29 червня 2021 року Юху Лассі Йоханесса Котайокі переобрано (перепризначено) членом Наглядової Ради, незалежним членом (директором) на строк згідно чинного законодавства України. Пiдстава прийнятого рiшення: положення чинного законодавства України та Статуту Банку. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: виконання вимог чинного законодавства України стосовно Наглядової Ради
Банку. Протягом останніх п'яти років і наразі особа обіймає відповідну посаду в Державному Пенсійному Фонді Фінляндії. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вищевказана особа не має. Згідно з положеннями законодавства України та ЄС особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
29.06.2021 набуто повноважень член Наглядової ради, незалежний член (директор) Ханс Торстен Ейнар Рінгстроем - 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до статуту АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – «Банк») в чиннiй редакцiї члени Наглядової Ради Банку
переобираються (перепризначаються) Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера АТ «СЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ (публ) № 31 вiд 29 червня 2021 року ханса Торстена Ейнара Рінгстроема переобрано (перепризначено) членом Наглядової Ради, незалежним членом (директором) на строк згідно чинного законодавства України. Пiдстава прийнятого рiшення: положення чинного законодавства України та Статуту Банку. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: виконання вимог чинного законодавства України стосовно Наглядової Ради
Банку. Протягом останніх п'яти років і наразі особа обіймає відповідну посаду в Прінсіпіум АБ.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вищевказана особа не має.
Згідно з положеннями законодавства України та ЄС особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.
29.06.2021 набуто повноважень член Наглядової ради, незалежний член (директор) Магне Йохан Хага - 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до статуту АТ «СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» (далi також – «Банк») в чиннiй редакцiї члени Наглядової Ради Банку
переобираються (перепризначаються) Загальними зборами акцiонерiв. Згiдно рiшення Єдиного акцiонера АТ «СЕБ
КОРПОРАТИВНИЙ БАНК» Скандiнавiска Енскiлда Банкен АБ (публ) № 31 вiд 29 червня 2021 року Магне Йохана Хагу переобрано (перепризначено) членом Наглядової Ради, незалежним членом (директором) на строк згідно чинного законодавства України. Пiдстава прийнятого рiшення: положення чинного законодавства України та Статуту Банку. Обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб: виконання вимог чинного законодавства України стосовно Наглядової Ради
Банку. Протягом останніх п'яти років і наразі особа обіймає відповідну посаду в М&Л Хага Консалтинг.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини вищевказана особа не має. Згідно з положеннями законодавства України та ЄС особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.