Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 36061927
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 29.06.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.06.2021 призначено Заступник Голови Правління, член Правління АТ "ЄПБ" Листопад Олеся Василівна - 0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далі Банк (Протокол засідання від 29.06.2021 № 29/06/2021) у зв'язку зі змінами в організаційній структурі на новостворену посаду заступника Голови Правління, члена Правління Банку призначена Листопад Олеся Василівна з 29 червня 2021 року на строк по 05 липня 2022 року включно. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначення на посаду відбулось у відповідності до чинного законодавства України та п. 6.5.2.15 Статуту Банку. Протягом останніх п’яти років перебувала на посадах: виконуючого обов'язки директора ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРЕХІДНИЙ БАНК «РВС БАНК», члена Наглядової ради ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», заступника Голови Правління, члена Правління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РВС БАНК», радника Голови Правління групи радників АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», начальника Юридичного управління АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».
29.06.2021 призначено Член Правління АТ "ЄПБ" Сургучова Людмила Вікторівна - 0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» - далі Банк (Протокол засідання від 29.06.2021 № 29/06/2021) у зв'язку зі змінами в організаційній структурі на посаду члена Правління Банку призначена головний бухгалтер Сургучова Людмила Вікторівна з 29 червня 2021 року на строк по 05 липня 2022 року включно. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначення на посаду відбулось у відповідності до чинного законодавства України та п. 6.5.2.15 Статуту Банку. Протягом останніх п’яти років перебувала на посадах: заступника головного бухгалтера ПАТ «ДІАМАНТБАНК»; заступника головного бухгалтера, виконуючого обов'язки головного бухгалтера, головного бухгалтера АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК».