Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05448610
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОПЕРАТОР ГАЗОРОЗПОДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ "ЗАКАРПАТГАЗ"
Дата, на яку складено інформацію: 29.06.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
29.06.2021 обрано Член Правління Черняк Наталія Олександрівна д/н 0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової ради АТ "Закарпатгаз" від 29.06.2021 року (протокол №29/06-2021) з 01 липня 2021 року членом Правління АТ "ЗАКАРПАТГАЗ" обрано директора з капітального будівництва Черняк Наталію Олександрівну. Інформація про паспортні дані відсутня, оскільки посадова особа не надала згоди на її розкриття. Обгрунтування змін у персональному складі - рішення Наглядової ради АТ "Закарпатгаз". Часткою у статутному капіталі не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк на яку обрано особу: з 01.07.2021 року, у межах строку, на який раніше було обрано Правління Товариства, а саме до 30 червня 2022 року включно. З жовтня 2016 по квітень.2019- перебувала на посаді головного інженеру (відділення) ПАТ "Харківгаз". В подальшому з квітня 2019 року по жовтень 2019 року тимчасово виконувала обов'язки начальника Куп'янського відділення ПАТ "Харківгаз", з жовтня 2019 року по червень 2021 року перебувала на посаді начальника Куп'янського відділення АТ "Харківгаз".