Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 09306278
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОКСІ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 30.06.2021

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.06.2021 обрано Голова Наглядової ради Паламарчук Олена Миколаївна - 0
Зміст інформації:
30.06.2021 р. на черговому засіданні Наглядової ради АТ «ОКСІ БАНК» (протокол №18/21 від 30.06.2021 р.) було прийнято рішення про обрання Головою Наглядової ради АТ «ОКСІ БАНК» - Паламарчук Олену Миколаївну, яка є незалежним членом Наглядової ради АТ «ОКСІ БАНК». Рішення прийнято на підставі Листа Національного банку від 24.06.2021 р. №27-00013/57132 та Рішення Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, нагляду (оверсайту) платіжних систем від 24.06.2021 № 269, якими Паламарчук Олену Миколаївну погоджено на посаду члена Наглядової ради (незалежного директора) АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОКСІ БАНК». 23.04.2021 р. на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ОКСІ БАНК» (протокол №1/21 від 23.04.2021 р.) було прийнято рішення про обрання Паламарчук О.М. членом Наглядової ради АТ «ОКСІ БАНК» (незалежний член Наглядової ради); Паламарчук Олена Миколаївна акціями АТ «ОКСІ БАНК» не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу, три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 15.07.2015 – 18.09.2016, ПАТ «БАНК БОГУСЛАВ», начальник Управління корпоративного бізнесу; 19.09.2016 – 07.02.2018, ПАТ «БАНК БОГУСЛАВ», директор Департаменту організації продажів та розвитку бізнесу; 09.02.2018 – 27.04.2018, ПАТ «БАНК «ПОРТАЛ», начальник операційного управління; 30.01.2019 – 31.03.2019, АТ «ЄПБ», директор Департаменту корпоративного бізнесу, МСБ та роздрібного бізнесу; 01.04.2019 – 19.08.2019, АТ «ЄПБ», директор Департаменту розвитку бізнесу та організації продажів; 20.08.2019 – 22.02.2021, АТ «ЄПБ», директор Департаменту адміністрування та розвитку процесів; з 16.09.2020 – по теперішній час, ТОВ «ФК «БІ.МАНІ», директор. Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.
30.06.2021 обрано Член Правління Романенко Сергій Олександрович - 0
Зміст інформації:
30.06.2021 р. на черговому засіданні Наглядової ради АТ «ОКСІ БАНК» (протокол №18/21 від 30.06.2021 р.) було прийнято рішення про обрання до складу Правління АТ «ОКСІ БАНК» членом Правління Романенка Сергія Олександровича строком на 3 роки. Призначено Романенка Сергія Олександровича Заступником Голови Правління АТ «ОКСІ БАНК». Романенко Сергій Олександрович акціями АТ «ОКСІ БАНК» не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу, три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: 03. 2014 року – 06.2020 року начальник Управління роздрібного та малого бізнесу», Директор Департаменту розробки продуктів та процесів ПАТ АКБ « ІНДУСТРІАЛБАНК». 08.2020 по 09.04.2021 року Радник Голови Правління, Заступник Голови Правління АТ « Банк Січ». Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.
30.06.2021 обрано Член Наглядової ради Баляш Олег Григорійович - 50.446674
Зміст інформації:
30.06.2021 р. на черговому засіданні Наглядової ради АТ «ОКСІ БАНК» (протокол №18/21 від 30.06.2021 р.) було прийнято рішення про обрання Баляша Олега Григорійовича Заступником Голови Наглядової ради АТ «ОКСІ БАНК». 23.04.2021 р. на річних Загальних зборах акціонерів АТ «ОКСІ БАНК» (протокол №1/21 від 23.04.2021 р.) було прийнято рішення про обрання членом Наглядової ради АТ «ОКСІ БАНК» - Баляша Олега Григорійовича, який представляє власні інтереси, як акціонера АТ «ОКСІ БАНК». Баляш Олег Григорійович перебуває на посаді члена Наглядової ради з 23.04.2021 року. Розмір пакета акцій (у відсотках) або частка, якою володіє Баляш Олег Григорійович в статутному капіталі АТ «ОКСІ БАНК» (у відсотках) - 50,446674 відсотків. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: три роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 24.04.2018 року по 23.04.2021 року - Заступник Голови Наглядової ради АТ «ОКСІ БАНК» ; з 03.04.2012 по 23.04.2018 року – Заступник Голови Спостережної ради АТ «ОКСІ БАНК». Посадова особа не дала згоди на розголошення паспортних даних.