Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32703031
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Берегiвський кар"єр"
Дата, на яку складено інформацію: 24.04.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.04.2019 припинено повноваження Голова Наглядової ради Гончарук Любомир Михайлович д/н 0.00001
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 24.04.2019р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Берегiвський кар’єр» вiд 24.04.2019р. ( протокол №24042019/01 вiд 24.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента.
Припинено повноваження Голови наглядової ради Гончарука Любомира Михайловича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №24042019/01 вiд 24.04.2019р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Гончарук Любомир Михайлович володiє 1 акцiєю, що складає 0,00001% в статутному капiталi товариства. Повноваження здiйснював протягом 11 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради Сторожук Олена Володимирiвна д/н 0.00
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 24.04.2019р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Берегiвський кар’єр» вiд 24.04.2019р. ( протокол №24042019/01 вiд 24.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента.
Припинено повноваження Члена наглядової ради Сторожук Олени Володимирiвни (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), як представника акцiонера-юридичної особи ТОВ "IНТЕЛГРУПП" (код ЄДРПОУ 34533132), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019р. (протокол №24042019/01 вiд 24.04.2019р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Сторожук Олена Володимирiвна акцiями та часткою в статутному капiталi товариства не володiє, є представником акцiонера-юридичної особи ТОВ "IНТЕЛГРУПП". Акцiонер-юридична особа ТОВ "IНТЕЛГРУПП" володiє 4898859 акцiями, що складає 48,9886%. Повноваження здiйснювала протягом 11 рокiв та 10 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради Дюкарьов Владислав Анатолiйович д/н 0.00
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 24.04.2019р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Берегiвський кар’єр» вiд 24.04.2019р. ( протокол №24042019/01 вiд 24.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента.
Припинено повноваження члена Наглядової ради Дюкарьова Владислава Анатолiйовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), як представника акцiонера-юридичної особи ТОВ "Будiвельна-компанiя-«ЕНЕРГОБУД" (код за ЄДРПОУ 34981356), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019р. (протокол №24042019/01 вiд 24.04.2019р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Дюкарьов Владислав Анатолiйович часткою у статутному капiталi товариства не володiє, є представником акцiонера-юридичної особи ТОВ "Будiвельна-компанiя-«ЕНЕРГОБУД". Акцiонер-юридична особа ТОВ "Будiвельна-компанiя-«ЕНЕРГОБУД" володiє 2299998 акцiями, що складає 23,00%. Повноваження здiйснював протягом 6 рокiв та 11 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
27.04.2018 припинено повноваження Член Наглядової ради Безсмертна Iрина Володимирiвна д/н 0.00
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 24.04.2019р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Берегiвський кар’єр» вiд 24.04.2019р. ( протокол №24042019/01 вiд 24.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента.
Призначено на посаду члена Наглядової ради Безсмертну Iрину Володимирiвну (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), як представника акцiонера-юридичної особи ТОВ "Будiвельна-компанiя-«ЕНЕРГОБУД" (код за ЄДРПОУ 34981356), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019р. (протокол №24042019/01 вiд 24.04.2019р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Безсмертна Iрина Володимирiвна часткою у статутному капiталi товариства не володiє, є представником акцiонера-юридичної особи ТОВ "Будiвельна-компанiя-«ЕНЕРГОБУД". Акцiонер-юридична особа ТОВ "Будiвельна-компанiя-«ЕНЕРГОБУД" володiє 2299998 акцiями, що складає 23,00%. Повноваження здiйснювала протягом 1 року та 5 мiсяцiв. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2019 призначено Голова Наглядової ради Гончарук Любомир Михайлович д/н 0.00
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 24.04.2019р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Берегiвський кар’єр» вiд 24.04.2019р. ( протокол №24042019/01 вiд 24.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента.
Призначено на посаду Члена наглядової ради Гончарука Любомира Михайловича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №24042019/01 вiд 24.04.2019р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Гончарук Любомир Михайлович володiє 1 акцiєю, що складає 0,00001% в статутному капiталi товариства. Призначений строком на 3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: радник Мiнiстра вiддiлу забезпечення дiяльностi Мiнiстра та з питань економiчних реформ (патронатна служба) Департаменту органiзацiйно-аналiтичного забезпечення дiяльностi Мiнiстра в Мiнiстерствi екологiї та природних ресурсiв України, Президент, виконавчий директор. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Рiшенням Наглядової ради вiд 24.04.2019р. ( протокол №б/н вiд 24.04.2019р.) Гончарука Любомира Михайловича призначено Головою Наглядової ради.
24.04.2019 призначено Член Наглядової ради Сторожук Олена Володимирiвна д/н 0.00
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 24.04.2019р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Берегiвський кар’єр» вiд 24.04.2019р. ( протокол №24042019/01 вiд 24.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента.
Призначено на посаду Члена наглядової ради Сторожук Олену Володимирiвну (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), як представника акцiонера-юридичної особи ТОВ "IНТЕЛГРУПП" (код ЄДРПОУ 34533132), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №24042019/01 вiд 24.04.2019р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Сторожук Олена Володимирiвна акцiями та часткою в статутному капiталi товариства не володiє, є представником акцiонера-юридичної особи ТОВ "IНТЕЛГРУПП". Акцiонер-юридична особа ТОВ "IНТЕЛГРУПП" володiє 4898859 акцiями, що складає 48,9886%.Призначена строком на 3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: Генеральний директор, заступник генерального директора, член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2019 призначено Член Наглядової ради Єрьомiн Дмитро Геннадiйович д/н 0.00
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 24.04.2019р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Берегiвський кар’єр» вiд 24.04.2019р. ( протокол №24042019/01 вiд 24.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента.
Призначено на посаду члена Наглядової ради Єрьомiна Дмитра Геннадiйовича (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), як представника акцiонера-юридичної особи ТОВ " ВIКТУМ-IНВЕСТ-ПЛЮС " (код за ЄДРПОУ 34882028), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019р. (протокол №24042019/01 вiд 24.04.2019р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Єрьомiн Дмитро Геннадiйович часткою у статутному капiталi товариства не володiє, є представником акцiонера-юридичної особи ТОВ " ВIКТУМ-IНВЕСТ-ПЛЮС ". Акцiонер-юридична особа ТОВ " ВIКТУМ-IНВЕСТ-ПЛЮС " володiє 1400001 акцiями, що складає 14,00001%. Призначений строком на 3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав посади: директор ТОВ "О2IT" та ФОП "Єрьомiн Д.Г.", член Наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.04.2019 призначено Член Наглядової ради Безсмертна Iрина Володимирiвна д/н 0.00
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення: 24.04.2019р.
Черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «Берегiвський кар’єр» вiд 24.04.2019р. ( протокол №270418/01 вiд 24.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень та обрання посадових осiб емiтента.
Призначено на посаду члена Наглядової ради Безсмертну Iрину Володимирiвну (згоду на розкриття паспортних даних фiзичною особою не надано), як представника акцiонера-юридичної особи ТОВ " ГРАФАЛЬ " (код за ЄДРПОУ 34881789), на пiдставi рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2019р. (протокол №270418/01 вiд 24.04.2019р.) у зв'язку з переобранням Наглядової ради. Безсмертна Iрина Володимирiвна часткою у статутному капiталi товариства не володiє, є представником акцiонера-юридичної особи ТОВ " ГРАФАЛЬ . Акцiонер-юридична особа ТОВ " ГРАФАЛЬ володiє 1400001 акцiями, що складає 14,00001 %. Призначена строком на 3 роки. До призначення протягом останнiх 5-ти рокiв обiймала посади: бухгалтер, старший бухгалтер, член наглядової ради. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.