Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05490090
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Єланецька сiльгоспхiмiя"
Дата, на яку складено інформацію: 25.04.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.04.2019 припинено повноваження Голова Наглядовоє ради Вєдяєв Валерiй Васильович дн 0.11771
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Вєдяєва Валерiя Васильовича, акцiонера товариства володiє 0,11771% статутного капiталу товариства прийняте загальними зборами акцiонерiв 25.04.2019 року, протокол №1, у зв"язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, перебував на посадi 5 рокiв.
25.04.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради Шабат Людмила Георгiївна дн 0.11771
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Шабат Людмили Георгiївни, акцiонера товариства володiє 011771% статутного капiталу товариства прийняте загальними зборами акцiонерiв 25.04.2019 року, протокол №1, у зв"язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, перебувала на посадi 5 рокiв.
25.04.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради Кузьменко Олена Миколаївна дн 0.11771
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень Члена Наглядової ради Кузьменко Олени Миколаївни, акцiонера товариства володiє 0,11771% статутного капiталу товариства прийняте загальними зборами акцiонерiв 25.04.2019 року, протокол №1, у зв"язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, перебувала на посадi 5 рокiв.
25.04.2019 призначено Голова Наглядової ради Вєдяєв Валерiй Васильович дн 0.11771
Зміст інформації:
Рiшення про обрання на посаду Голови Наглядової ради Вєдяєва Валерiя Васильовича, акцiонера товариства
володiє 0,11771% статутного капiталу товариства) прийняте загальними зборами акцiонерiв 25.04.2019 року, протокол №1, та Наглядовою радою 25.04.2019 року (протокол №4), Строк на який призначена посадова особа 3 роки, iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв – Голова Наглядової ради ПрАТ "Єланецька сiльгоспхiмiя", посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
25.04.2019 призначено Член наглядової ради Шабат Людмила Георгiївна дн 0.11771
Зміст інформації:
Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Шабат Людмили Георгiївни, акцiонера товариства
володiє 0,11771% статутного капiталу товариства) прийняте загальними зборами акцiонерiв 25.04.2019 року, протокол №1, та Наглядовою радою 25.04.2019 року (протокол №4), Строк на який призначена посадова особа 3 роки, iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв – Член Наглядової ради ПрАТ "Єланецька сiльгоспхiмiя", посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
25.04.2019 призначено Член Наглядової ради Кузьменко Олена Миколаївна дн 0.11771
Зміст інформації:
Рiшення про обрання на посаду Члена Наглядової ради Кузьменко Олени Миколаївни, акцiонера товариства володiє 0,11771% статутного капiталу товариства) прийняте загальними зборами акцiонерiв 25.04.2019 року, протокол №1, та Наглядовою радою 25.04.2019 року (протокол №4), Строк на який призначена посадова особа 3 роки, iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв – Член Наглядової ради ПрАТ "Єланецька сiльгоспхiмiя", посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини
25.04.2019 припинено повноваження Ревiзор Вагiна Ольга Василiвна дн 0.11771
Зміст інформації:
Рiшення про припинення повноважень Ревiзора Вагiної Ольги Василiвни, акцiонера товариства володiє 0,11777% статутного капiталу товариства прийняте загальними зборами акцiонерiв 25.04.2019 року, протокол №1, у зв"язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини, перебувала на посадi 5 рокiв.
25.04.2019 обрано Ревiзор Вагiна Ольга Василiвна дн 0.11771
Зміст інформації:
Рiшення про обрання на посаду Ревiзора Вагiної Ольги Василiвни, акцiонера товариства володiє 0,11771% статутного капiталу товариства) прийняте загальними зборами акцiонерiв 25.04.2019 року, протокол №1, Строк на який призначена посадова особа 3 роки, iншi посади, якi обiймала посадова особа протягом останнiх 5 рокiв – Ревiзор ПрАТ "Єланецька сiльгоспхiмiя", посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини