Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05407737
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітентаз/п
Посада* Прізвище, ім’я, по батькові Рік народження Освіта Стаж роботи (років) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
0 Голова Правління Кривенко Василь Васильович 1948 Вища 47 д/н д/н КЕР "Київенерго", начальник ремонтного цеха 24.04.2019 5 років
Опис Голова правління Кривенко В.В. вирішує всі питання діяльності Товариства, за винятком тих, що належать до компетенції Загальних зборів, Спостережної ради, Правління Товариства. Винагороди не отрумує. Займає посаду директора у ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ", адреса: вул. І.Кожедуба, 361, м. Біла Церква, Київська область,09114. Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи-33 рік.
1 Член Наглядової ради Третьякова Ганна Валентинівна 1966 вища 36 д/н д/н ТОВ" Інтер-ГТВ", економіст з планування 23.04.2020 3 роки
Опис Третьякова Г.В. є членом Наглядової ради, відповідає за протокольну роботу Наглядової ради, винагороду не отримує. Також працює економістом у ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ",вул. І. Кожедуба. 361м. Біла Церква, Київська область, 09114 . Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було.Непогашеної судимості не має.
2 Член Правління Макаркіна Олена Миколаївна 1957 вища 41 д/н д/н Завод ЗБВ- головний бухгалтер 23.04.2020 5 років
Опис Макаркіна Олена Миколаївна є членом правління, винагороди не отримує. Також працює головним бухгалтером в ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ", вул. І.Кожедуба, 361, м. Біла Церква, Київська область, 09114. Змін у персональному складі посадової особи не було. Непогашеної судимості не має.
3 Голова Наглядової ради Глиняний Леонід Петрович 1964 вища повна 35 д/н д/н ВАТ "Білоцерківець", заступник голови правління 23.04.2020 3 років
Опис Глиняний Л.П. є Головою Наглядової ради, організовує роботу наглядової ради, винагороду не отримує. Також працює в ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" заступником директора, адреса : вул. І.. Кожедуба,361, м. Біла Церква, Київська область,09114. Змін у персональному складі посадової особи за звітний період не було. Непогашеної судимості не має.
4 член Наглядової ради Панасюк Людмила Анатоліївна 1960 середня-спеціальна 41 д/н д/н ВАТ"Білоцерківська ТЕЦ"- секретар-друкарка 23.04.2020 3 роки
Опис Панасюк Л.А. є членом наглядової ради - організовує роботу Товариства, винагороди не отримує. Працює секретарем директора в ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ", вул.І.Кожедуба,361, м.Біла Церква, 09114. Змін у пенсональному складі посадової особи за звітний період не було.Непогашеної судимості не має.
5 Член Ревізійної комісії Миколайчук Надія Анатоліївна 1965 вища 36 д/н д/н Білоцерківська загальноосвітня школа №6, вчитель української мови і літератури 29.04.2016 5 років
Опис Миколайчук Н.А. є членом Ревізійної комісії, проводить роботу в Товаристві, винагороди не отримує.Працює менеджером з персоналу ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ", вул. І.Кожедуба, 361, м. Біла Церква. Зміни у персональному складі посадової особи за звітний період відбулися, переобрано на загальних зборах від 23.04.2020р. Непогашеної судимості не має.
6 заступник голови Правління Кокунець Андрій Миколайович 1960 вища 36 д/н д/н інженер 29.04.2016 5 років
Опис Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 26 Попередні посади: Посадова особа працює та займає посаду заступника головного інженера ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"
7 Член Ревізійної комісії Почапський Олексій Пантелейович 1947 вища 46 д/н д/н д/н 24.04.2018 5 років
Опис Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 46 Попередні посади: Посадова особа працює начальником ВРБС в ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ". Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
8 Член Правління Марчук Валерій Миколайович 1959 вища 36 д/н д/н бухгалтер 29.04.2016 5 років
Опис Повноваження та обов''язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі емітента не виплачувалась. Змін у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод не було. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Загальний стаж роботи (років) - 36 Попередні посади: Посадова особа працює заступником директора ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
9 Член Ревізійної комісії Станіславов Олександр Володимирович 1962 повна вища 40 д/н д/н ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ", інженер по експлуатації і техніці безпеки 23.04.2020 5 років
Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначені посадовою інструкцією. Винагорода в грошовій та в натуральній формах посадовій особі як члена ревізійної комісії емітента не виплачувалась. Зміни у персональному складі посадових осіб за звiтний перiод відбулися, так як відбулися вибори ревізійної комісії . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа емітента не має. Стаж керівної роботи (років) - 1,0 років Попередні посади: останні 5-ть років інженер з охорони праці 1 категорії ПРАТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" Посадова особа не працює та не займає посад на будь-яких інших підприємствах.

_______________

*Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.