Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19247460
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ РЕНТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Голова Правління
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кривошапка Вячеслав Васильович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 19247460
4)Рік народження** 1977
5)Освіта** Вища, економічна
6)Стаж роботи (років)** 19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** генеральний директор
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2015 строком повноважень на п’ять років
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом товариства. За 2018 рік отримав наступну винагороду у вигляді заробітної плати у сумі 40 800,00 грн. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи - 19 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – генеральний директор, голова правління. В даний час займає посади - генеральний директор ПрАТ "СК "Фенікс" (ідентифікаційний код юридичної особи 13525951, місцезнаходження - м. Київ, пр. Глушкова, 1,), Голова правління ПрАТ "Реноме Рент" (за сумісництвом).

1)Посада* Перший заступник Голови Правління
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Приходько Микола Павлович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 19247460
4)Рік народження** 1955
5)Освіта** середня
6)Стаж роботи (років)** 46
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** директор
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2015 строком повноважень на п’ять років
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом товариства. За 2018 рік отримав наступну винагороду у вигляді заробітної плати у сумі 37 292,59 грн. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи – 46 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- директор, заступник голови правління. В даний час займає посади – Перший заступник Голови правління ПрАТ "Реноме Рент" (за сумісництвом), директор ТОВ "ГПІ-5" (ідентифікаційний код юридичної особи 35572722, місцезнаходження: м.Київ, б-р Лесі Українки, 34)

1)Посада* Заступник Голови правління
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Рудніцька Юлія Богданівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 19247460
4)Рік народження** 1986
5)Освіта** Вища, економічна
6)Стаж роботи (років)** 10
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** аудитор
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2015 строком повноважень на п’ять років
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом товариства. В 2018 році перебувала у відпусці по догляду за дитиною, тому винагороду у вигляді заробітної плати не отримувала. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи – 10 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – головний бухгалтер, фахівець з управління активами, аудитор, член правління. В даний час займає посади: аудитор ТОВ "КУА "ТЕМ" ( ідентифікаційний код юридичної особи 35634376, місцезнаходження: м.Київ, б-р Лесі Українки, 34); заступник Голови правління ПрАТ "Реноме Рент" – за сумісництвом, головний бухгалтер ТОВ "Фабер" – за сумісництвом (ідентифікаційний код юридичної особи 32490710, місцезнаходження: м.Київ, б-р Лесі Українки, 34)

1)Посада* Член Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Мойсієнко Віктор Михайлович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 19247460
4)Рік народження** 1973
5)Освіта** Вища, економічна
6)Стаж роботи (років)** 25
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** спеціаліст з фінансово-економічної безпеки
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2015 строком повноважень на п’ять років
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом товариства та положенням про Ревізійну комісію. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи – 25 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- спеціаліст з фінансово-економічної безпеки, голова ревізійної комісії, директор, спеціаліст з організації майнової та особистої безпеки. В даний час займає посади - Член Ревізійної комісії ПрАТ "Реноме Рент", спеціаліст з організації майнової та особистої безпеки ТОВ "Гарді 100" (ідентифікаційний код юридичної особи 41478458, місцезнаходження: м.Київ, вул.Боричів Тік, 3), директор ТОВ "Лудтект" (ідентифікаційний код юридичної особи 37044420, місцезнаходження: м.Київ, вул. Підвисоцького,7)

1)Посада* Член Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Шикора Василь Володимирович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 19247460
4)Рік народження** 1975
5)Освіта** середня, технічна
6)Стаж роботи (років)** 24
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** охоронник
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2015 строком повноважень на п’ять років
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом товариства та положенням про Ревізійну комісію. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи – 24 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років – охоронник, член ревізійної комісії, директор. В даний час займає посади - Член Ревізійної комісії ПрАТ "Реноме Рент", охоронник ТОВ "Гарді 100" (ідентифікаційний код юридичної особи 41478458, місцезнаходження: м.Київ, вул.Боричів Тік, 3), директор ТОВ "Фонтеск" (ідентифікаційний код юридичної особи 37044546, місцезнаходження: м.Київ, вул. Червоноармійська, 1-3/2, літера "А")

1)Посада* Голова Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Линник Костянтин Володимирович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 19247460
4)Рік народження** 1971
5)Освіта** середня спеціальна
6)Стаж роботи (років)** 32
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** охоронник
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2015 строком повноважень на п’ять років
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи визначенi статутом товариства та положенням про Ревізійну комісію. Винагорода в грошовiй та в натуральнiй формах посадовiй особi емiтента не виплачувалась. Змiн у персональному складi посадової особи за звiтний перiод не було. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи – 32 роки. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років– охоронник, голова ревізійної комісії, директор. В даний час займає посади - Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Реноме Рент", охоронник ТОВ "Гарді 100" (ідентифікаційний код юридичної особи 41478458, місцезнаходження: м.Київ, вул.Боричів Тік, 3), директор ТОВ "КОНСТАНСТ" (ідентифікаційний код юридичної особи 37044530, місцезнаходження: м.Київ, вул. Червоноармійська , 29-Б)

1)Посада* Головний бухгалтер
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Захарченко Ганна Валентинівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 19247460
4)Рік народження** 1977
5)Освіта** вища, економічна
6)Стаж роботи (років)** 19
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** головний бухгалтер
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 01.08.2017 Обрано на невизначений термін
9)Опис Повноваження та обов'язки посадової особи – ведення бухгалтерського обліку у товаристві. За 2018 рік отримала наступну винагороду у вигляді заробітної плати у сумі 32 400,00 грн. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа емiтента не має. Загальний стаж роботи – 19 років. Перелік попередніх посад, які особа обіймала протягом останніх п'яти років- головний бухгалтер. В даний час займає посади –головний бухгалтер ПрАТ "Реноме Рент"- за сумісництвом, головний бухгалтер ТОВ "Бук-Лізинговий Дім" (ідентифікаційний код юридичної особи 32530344, місцезнаходження: м. Київ, б-р Лесі Українки, 34), головний бухгалтер ТОВ "ГПІ-5" - за сумісництвом (ідентифікаційний код юридичної особи 35572722, місцезнаходження: м.Київ, б-р Лесі Українки, 34)

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.