Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00913485
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* Директор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Верещак Герман Валерiйович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00913485
4)Рік народження** 1968
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 30
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Облагропромкомплект" 00913485 голова наглядової ради
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.03.2018 3 роки
9)Опис Розмiр виплаченої винагороди у 2018 роцi склав 75900,00 грн., в натуральнiй формi винагороду не отримувала. Загальний стаж роботи - 30 років. Перелік посад за останні 5 років: голова наглядової ради, директор. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини немає.

1)Посада* Голова наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гненний Олександр Iванович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00913485
4)Рік народження** 1963
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 35
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Облагропромкомплект" 00913485 член наглядової ради
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2018 3 роки
9)Опис Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2018 роцi посадова особа не отримувала. Загальний стаж роботи - 35 років. Перелік посад за останні 5 років: голова наглядової ради. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа є акціонером.

1)Посада* Член наглядової Ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Верещак Iрина Олександрiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00913485
4)Рік народження** 1970
5)Освіта** Середньо-спецiальна
6)Стаж роботи (років)** 28
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** АОЗТ "Сегинус " 23855649 секретарь
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2018 3 роки
9)Опис Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2018 роцi посадова особа не отримувала. Загальний стаж роботи - 28 років. Перелік посад за останні 5 років: менеджер комерцiйного вiддiлу, член наглядової ради. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа є представником акціонера.

1)Посада* Член наглядової Ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гненна Тетяна Петрiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00913485
4)Рік народження** 1964
5)Освіта** Середньо-спецiальна
6)Стаж роботи (років)** 34
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ВАТ "Рассвет" 13626540 експедитор
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 27.04.2018 3 роки
9)Опис Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2018 роцi посадова особа не отримувала. Загальний стаж роботи - 34 роки. Перелік посад за останні 5 років: член наглядової ради. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа є представником акціонера.

1)Посада* Ревiзор
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ковтун Роман Анатолiйович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00913485
4)Рік народження** 1965
5)Освіта** Вища
6)Стаж роботи (років)** 33
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Класичний приватний університет м.Запоріжжя 19278502 начальник охорони
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 29.04.2015 3 роки
9)Опис Винагороду, у т.ч. в натуральнiй формi у 2018 роцi посадова особа не отримувала. Загальний стаж роботи - 33 роки. Перелік посад за останні 5 років: ревізор, помiчник проректора. Особа обiймає наступнi посади в iнших товариствах: помiчник проректора КПУ (Ідентифікаційний код: 19278502. Адреса:69002, м.Запорiжжя, вул.Жуковського,70-б). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.