Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00218012
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПIВДЕНГIДРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента


1)Посада* голова Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кондратенко Олена Михайлівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00218012
4)Рік народження** 1961
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 9
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Завод Південгідромаш" 00218012 Голова Наглядової ради
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.04.2017 3 роки
9)Опис Винагороди за звітний період посадова особа не отримувала. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: Голова наглядової ради ПрАТ "Завод Південгідромаш". Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Загальний стаж роботи - 21 р. У посадової особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Зміни у складі посадових осіб за звітний період: не було. Посадова особа являється акціонером, володіє пакетом акцій у розмірі 1 шт.

1)Посада* член Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Муравйова Інна Володимирівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00218012
4)Рік народження** 1965
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 9
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Завод Південгідромаш" 00218012 член Наглядової ради
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.04.2017 3 роки
9)Опис Винагороди за звітний період посадова особа не отримувала. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: член Наглядової ради ПрАТ "Завод Південгідромаш". Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Загальний стаж роботи - 32 р. У посадової особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Зміни у складі посадових осіб за звітний період: не було. Посадова особа являється акціонером, володіє пакетом акцій у розмірі 323 шт.

1)Посада* голова правлiння
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Грищенко Марина Володимирівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00218012
4)Рік народження** 1962
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 3
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПрАТ "Завод Південгідромаш" 00218012 голова правління
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 10.02.2018 3 роки
9)Опис Розмір винагороди за звітний період склав 39878,73 грн. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: голова правління ПрАТ "Завод Південгідромаш". Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Загальний стаж роботи - 34 р. У посадової особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Зміни у складі посадових осіб за звітний період: не було. Посадова особа являється акціонером, володіє пакетом акцій у розмірі 1 шт.

1)Посада* член правлiння
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бухтіярова Тетяна Анатоліївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00218012
4)Рік народження** 1958
5)Освіта** середня спеціальна
6)Стаж роботи (років)** 6
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Завод Південгідромаш" 00218012 член правління
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.04.2017 3 роки
9)Опис Винагороди за звітний період посадова особа не отримувала. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: член правління ПрАТ "Завод Південгідромаш". Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Загальний стаж роботи - 37 р. У посадової особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Зміни у складі посадових осіб за звітний період: не було. Посадова особа являється акціонером, володіє пакетом акцій у розмірі 1 шт.

1)Посада* голова ревiзiйної комiсiї
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Волiна Наталя Петрiвна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00218012
4)Рік народження** 1951
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 9
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Завод Південгідромаш" 00218012 голова Ревізійної комісії
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.04.2017 3 роки
9)Опис Винагороди за звітний період посадова особа не отримувала. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років:Голова Ревізійної комісії ПрАТ "Завод Південгідромаш". Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Загальний стаж роботи - 45 р. У посадової особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Зміни у складі посадових осіб за звітний період: не було. Посадова особа являється акціонером, володіє пакетом акцій у розмірі 540 шт.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Бордюг Олег Валерійович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00218012
4)Рік народження** 1972
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 6
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Завод Південгідромаш" 00218012 член Наглядової ради
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.04.2017 3 роки
9)Опис Винагороди за звітний період посадова особа не отримувала. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: член Наглядової ради ПрАТ "Завод Південгідромаш". Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Загальний стаж роботи - 26 р. У посадової особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Зміни у складі посадових осіб за звітний період: не було. Посадова особа являється акціонером, володіє пакетом акцій у розмірі 1 шт.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Сидоров Володимир Григорович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00218012
4)Рік народження** 1951
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 9
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Завод Південгідромаш" 00218012 член Наглядової ради
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.04.2017 3 роки
9)Опис Винагороди за звітний період посадова особа не отримувала. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: член Наглядової ради ПрАТ "Завод Південгідромаш". Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Загальний стаж роботи - 44 р. У посадової особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Зміни у складі посадових осіб за звітний період: не було. Посадова особа являється акціонером, володіє пакетом акцій у розмірі 129 шт.

1)Посада* Член Наглядової ради
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Нарікаєв Емзар Заурбегович
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00218012
4)Рік народження** 1967
5)Освіта** загальна середня
6)Стаж роботи (років)** 5
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Завод Південгідромаш" 00218012 член Наглядової ради
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.04.2017 3 роки
9)Опис Винагороди за звітний період посадова особа не отримувала. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: член Наглядової ради ПрАТ "Завод Південгідромаш". Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Загальний стаж роботи - 37 р. У посадової особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Зміни у складі посадових осіб за звітний період: не було. Посадова особа являється акціонером, володіє пакетом акцій у розмірі 1 шт.

1)Посада* Член Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пікулик Наталя Олексіївна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00218012
4)Рік народження** 1958
5)Освіта** вища
6)Стаж роботи (років)** 6
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Завод Південгідромаш" 00218012 член Ревізійної комісії
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.04.2017 3 роки
9)Опис Винагороди за звітний період посадова особа не отримувала. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: член Ревізійної комісії ПрАТ "Завод Південгідромаш". Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Загальний стаж роботи - 38 р. У посадової особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Зміни у складі посадових осіб за звітний період: не було. Посадова особа не являється акціонером.

1)Посада* Член Ревізійної комісії
2)Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Алістратова Наталя Іванівна
3)Ідентифікаційний код юридичної особи 00218012
4)Рік народження** 1959
5)Освіта** середня спеціальна
6)Стаж роботи (років)** 9
7)Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** ПАТ "Завод Південгідромаш" 00218012 член Ревізійної комісії
8)Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 07.04.2017 3 роки
9)Опис Винагороди за звітний період посадова особа не отримувала. Винагорода в натуральній формі посадовій особі емітента не виплачувалась. Перелік посад, які особа обіймала протягом останніх п’яти років: член Ревізійної комісії ПрАТ "Завод Південгідромаш". Посад на будь-яких інших підприємствах не обіймає. Загальний стаж роботи - 39 р. У посадової особи непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини немає. Зміни у складі посадових осіб за звітний період: не було. Посадова особа являється акціонером, володіє пакетом акцій у розмірі 100 шт.

_______________

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.