Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32250695
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУД.ТРАНС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів


Дата випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Вид цінних паперів Міжнародний ідентифікаційний номер Найменування органу, що наклав обмеження Характеристика обмеження Строк обмеження
1 2 3 4 5 6 7
29.07.2010 ДЕРЖАВНА КОМIСIЯ З ЦIННИХ ПАПЕРIВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ 01110100 UA4000082358 Генеральна прокуратура Зупинено обіг цінних паперів емітента. Не визначено
Опис Протягом звітного періоду обіг акцій товариства було обмежено на підставі "Постанови Старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України" Павлій Д.В. в порядку розгляду кримінальної справи №49-3015 від 12 листопада 2010 року.