Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30957105
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГIЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

9. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів


Дата випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Вид цінних паперів Міжнародний ідентифікаційний номер Найменування органу, що наклав обмеження Характеристика обмеження Строк обмеження
1 2 3 4 5 6 7
10.10.2010 Харкiвське територiальне управлiння ДКЦПФР 01110100 UA4000093116 Загальні збори акціонерів Статутом Товариство передбачено наступне: аАкціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом тридцяти днів з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами цього товариства, діє протягом тридцяти днів з дня отримання товариством повідомлення акціонера про намір продати акції.
Опис Судом абодержавним органом обмеження не накладалось.