Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22889913
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "5-й Київський авторемонтний завод"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

17. Штрафні санкції емітента


з/п
Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію Орган, який наклав штрафну санкцію Вид стягнення Інформація про виконання
1 0151711309, 14.05.2018 Головне управління Державної фіскальної служби України у місті Києві Штраф - 12138,85; Пеня - 7487,12. Оспорюється у судовому порядку
д/н
2 9612615141, 10.07.2018 Головне управління Державної фіскальної служби України у місті Києві Збільшено суму грошового зобов'язання з податків та зборів - 113891 грн.; штраф - 28473 грн. Оспорюється у судовому порядку
д/н
3 9632615141, 10.07.2018 Головне управління Державної фіскальної служби України у місті Києві Збільшено суму грошового зобов'язання з податків та зборів - 547579 грн. (виправлення частини суми від'ємного значення об'єкта оподаткування) Оспорюється у судовому порядку
д/н
4 00056648, 10.07.2018 Головне управління Державної фіскальної служби України у місті Києві Збільшено суму грошового зобов'язання з податків та зборів - 92431,72 грн.; штраф - 23107,93 грн. Оспорюється у судовому порядку
д/н
5 00056548, 10.07.2018 Головне управління Державної фіскальної служби України у місті Києві Збільшено суму грошового зобов'язання з податків та зборів - 4970,75 грн.; штраф - 1242,68 грн. Оспорюється у судовому порядку
д/н