Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19255777
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Астра Люкс"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб


1)Найменування -
2)Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
3)Код за ЄДРПОУ -
4)Місцезнаходження -
5)Опис Товариство не володiє частками в статутному капiталi iнших юридичних осiб