Інформація КУА за 1 квартал 2019 року
ЄДРПОУ КУА: 35276543
ЄДРІСІ: 233773
Назва фонда: Пайовий венчурний недиверсиф?кований закритий ?нвестиц?йний фонд "?С-Холдинг-Надра"
Звітний рік: 2019
Звітний квартал: 1

Титульний аркуш

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
Вид Інформації: 2 - щоквартальна; 1 - щорічна 2
Повідомлення станом на дату 31.03.2019
Дата оприлюднення Інформації 25.04.2019
Інтернет-адреса оприлюднення Інформації www.ic-holding.org.in
Посада керівника Компанії Директор
Прізвище, ім'я, по батькові керівника Компанії Стецик Степан Йосифович
Повне найменування інституту спільного інвестування Пайовий венчурний недиверсиф?кований закритий ?нвестиц?йний фонд "?С-Холдинг-Надра"
Посада, підрозділ контактної особи з питань складеної Інформації Спiвробiтник
Прізвище, ім'я, по батькові контактної особи з питань складеної Інформації Кушн?р Андр?й ?ванович
Міжміський код, телефон, факс контактної особи з питань складеної Інформації 4336160
E-mail контактної особи з питань складеної Інформації office@ic-holding.net.ua