Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22868414
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"
Дата, на яку складено інформацію: 11.12.2019

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 11.12.2019 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЦЕНТР» 39471783 9.99 0
Зміст інформації:
11 грудня 2019 року ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, отримав реєстр акціонерів складений ПАТ «Національний депозитарій України», на підставі отриманої інформації Банку стало відомо про зміни, що відбулися у складі акціонерів Банку, а саме: Зменшився пакет акцій ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЦЕНТР», ідентифікаційний код юридичної особи 39471783, місцезнаходження: Україна, 03151, м. Київ, вул. Очаківська/ провулок Очаківський, буд. 5/6, якому належало 18500106 (вісімнадцять мільйонів п’ятсот тисяч сто шість) штук простих іменних акцій, що складало 9,99% статутного капіталу Банку. Дія - пряме відчуження. Розмір частки ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНЦЕНТР» до відчуження права власності на акції становив 9,99% статутного капіталу Банку, після відчуження становить 0,0% статутного капіталу Банку. Повідомлення відповідно до вимог статті 64? Закону України «Про акціонерні товариства» до Банку не надходило.
2 11.12.2019 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР» 38945479 0 9.99
Зміст інформації:
11 грудня 2019 року ПАТ «БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ», надалі – Банк, отримав реєстр акціонерів складений ПАТ «Національний депозитарій України», на підставі отриманої інформації Банку стало відомо про зміни, що відбулися у складі акціонерів Банку, а саме: Збільшився пакет ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ФІНГРУП ФАКТОР», ідентифікаційний код юридичної особи 38945479, місцезнаходження: Україна, 49000, м. Дніпро, проспект Дмитра Яворницького, буд. 1-А, офіс 702, шляхом набуття у власність пакета простих іменних акцій Банку у кількості 18500106 (вісімнадцять мільйонів п’ятсот тисяч сто шість) штук, що становить 9,99% статутного капіталу Банку. Дія - пряме набуття. Розмір частки ТОВ «ФК «ФІНГРУП ФАКТОР» до набуття права власності на акції становив 0,0% статутного капіталу Банку, після набуття становить 9,99% статутного капіталу Банку. Повідомлення відповідно до вимог статті 64? Закону України «Про акціонерні товариства» до Банку не надходило.