Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 25412086
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНА КОМПАНІЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 18.05.2020

Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій

№ з/п Дата отримання інформації від Центрального депозитарію цінних паперів або акціонера Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи власника (власників) акцій Ідентифікаційний код юридичної особи юридичної особи - резидента або код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи - нерезидента Розмір частки акціонера до зміни (у відсотках до статутного капіталу) Розмір частки акціонера після зміни (у відсотках до статутного капіталу)
1 2 3 4 5 6
1 18.05.2020 ЛАНАКОМО ЛІМІТЕД (LANACOMO LIMITED) HE 304790 5.418 12.4179974
Зміст інформації:
18.05.2020 року Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-металургійна компанія» (надалі – Товариство) одержало від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» у Інформаційній довідці щодо інформації про акціонерів, які володіють 5% та більше відсотками від статутного капіталу Товариства, станом на 12.05.2020, відомості про зміну акціонерів, яким належить голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій приватного акціонерного товариства, а саме: Найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: ЛАНАКОМО ЛІМІТЕД (LANACOMO LIMITED). Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: HE 304790. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме набуття. Розмір частки до набуття - 5,418000%, розмір частки після набуття - 12,4179974%. Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями – відомості відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто – відомості відсутні.
2 18.05.2020 ЛІДПОІНТ ЛІМІТЕД (LEADPOINT LIMITED) HE 304860 5.418 12.4179974
Зміст інформації:
18.05.2020 року Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-металургійна компанія» (надалі – Товариство) одержало від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» у Інформаційній довідці щодо інформації про акціонерів, які володіють 5% та більше відсотками від статутного капіталу Товариства, станом на 12.05.2020, відомості про зміну акціонерів, яким належить голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій приватного акціонерного товариства, а саме: Найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: ЛІДПОІНТ ЛІМІТЕД (LEADPOINT LIMITED). Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: HE 304860. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме набуття. Розмір частки до набуття - 5,418000%, розмір частки після набуття - 12,4179974%. Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями – відомості відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто – відомості відсутні.
3 18.05.2020 ТРОТІО ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД (TROTIO HOLDINGS LIMITED) HE 260842 49.999993 36
Зміст інформації:
18.05.2020 року Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-металургійна компанія» (надалі – Товариство) одержало від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» у Інформаційній довідці щодо інформації про акціонерів, які володіють 5% та більше відсотками від статутного капіталу Товариства, станом на 12.05.2020, відомості про зміну акціонерів, яким належить голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій приватного акціонерного товариства, а саме: Найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: ТРОТІО ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД (TROTIO HOLDINGS LIMITED). Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: HE 260842. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме відчуження. Розмір частки до відчуження - 49,999993%, розмір частки після відчуження - 36,0000000%. Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями – відомості відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто – відомості відсутні.
4 18.05.2020 ФРАНКІРО ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД (FRANKIRO HOLDINGS LIMITED) HE 260911 34.163947 0
Зміст інформації:
18.05.2020 року Приватне акціонерне товариство «Українська гірничо-металургійна компанія» (надалі – Товариство) одержало від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України» у Інформаційній довідці щодо інформації про акціонерів, які володіють 5% та більше відсотками від статутного капіталу Товариства станом на 12.05.2020, відомості про зміну акціонерів, яким належить голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій приватного акціонерного товариства, а саме: Найменування юридичної особи власника (власників) акцій, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій: ФРАНКІРО ХОЛДИНГЗ ЛІМІТЕД (FRANKIRO HOLDINGS LIMITED). Код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) власника (власників) акцій: HE 260911. Дія (набуття або відчуження) та яким чином (прямо або опосередковано) вона відбувалась: пряме відчуження за Договором про обов’язковий викуп емітентом власних цінних паперів (відповідно до ст.68, ст. 69 Закону України «Про акціонерні товариства») від 09.01.2020 року. Розмір частки до відчуження - 34,163947 %, розмір частки після відчуження - 0,0000000%. Відомості про осіб (прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або найменування та ідентифікаційний код юридичної особи, відсоток прав голосу, якщо він дорівнює або перевищує порогове значення), які входять до ланцюга володіння корпоративними правами юридичної особи, через яких особа (особи, що діють спільно) здійснює(ють) розпорядження акціями – відомості відсутні. Дата, в яку порогові значення було досягнуто або перетнуто – 27.01.2020 року.