Регулярна інформація за 3 квартал 2020 року
Назва: Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
ЄДРПОУ: 14360920
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2020

Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Міжнародний ідентифікаційний номер Кількість акцій у випуску (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Загальна кількість голосуючих акцій (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено (шт.) Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі (шт.)
1 2 3 4 5 6 7 8
28.12.2017 118/1/2017 UA4000068159 1686585731 978219723.98 1686585731 0 0
Зміст інформації:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до iнформацiї, отриманої вiд депозитарних установ
05.01.2011 10/1/11 UA4000068167 1500000 870000 1500000 0 0
Зміст інформації:
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй зазначена вiдповiдно до iнформацiї, отриманої вiд депозитарних установ