Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00378201
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВАСИЛIВСЬКИЙ ХЛIБОКОМБIНАТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2016

Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТДВ "СК "Кредо" 13622789 69068 Україна 23000 д/в Запорiжжя 8 Березня, б.34 7.903733
ТДВ "СК "Мотор-Гарант" 31154435 69068 Україна 23000 д/в Запорiжжя Вересаєва, б. 3 74.141846
ТОВ "Гарант Iнвест" 32013602 69068 Україна 23000 д/в Запорiжжя Вересаєва, б. 3 0.241723
ТОВ "Золота Айстра" 31686361 69014 Україна 23000 д/в Запорiжжя Волзька, б. 27 2.085320
ТОВ "ЗФК "Фiнансовий партнер" 31230133 69063 Україна 23000 д/в Запорiжжя проспект Ленiна, б. 17 0.026029
ТОВ "Рiдна Земля" 31051123 69014 Україна 23000 д/в Запорiжжя Волзька,б. 27 1.572058
ТОВ "Євроавтосервiс" 31723895 02156 Україна 32000 д/в Київ Братиславська, б. 16 0.000813
ТОВ НВФ "Днепротехмаш" 31761417 49083 Україна 12000 д/в Днiпропетровськ Аржанова, б. 3, оф. 3 0.048805
ТОВ "Вектор-Iнвест" 22117334 69005 Україна 23000 д/в Запорiжжя бульвар Центральний, б. 21 0.000471
Компанiя "Дункан Промоушнз Лтд" д/в д/в Британськi Вiргiнськi острови д/в Роуд Таун Тортола, Дрейк Чемберз, 3-й поверх, а/с 3321 6.507415
Компанiя "Елдон Бiзнес Iнк." д/в д/в Панама д/в Панама Глобал Бенк Тауер, 18й поверх, Авеню 50, оф.1801 3.141534
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
161 фiзична особа - акцiонер 0.881324
Усього 100.000000000000

_______________

* Не обов'язково для заповнення.