Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19247460
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ РЕНТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНСТАНСТ" 37044530 01004 80000 Печерський м. Київ Червоноармійська, буд. 29-Б 7.070076
GULFVIEW TRADING LIMITED (ГАЛФВ’Ю ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД) НЕ 316221 2415 КІПР д/н Нікосія Скуфа, 21А Македонітісса 8.333248
HILLFRONT HOLDINGS LIMITED (ХІЛЛФРОНТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) НЕ 316224 2411 КІПР д/н Нікосія Мелінас Меркурі, 46 Егкомі 8.333248
METALROCK HOLDINGS LIMITED (МЕТАЛРОК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) НЕ 316222 0000 КІПР д/н Лімассол Кавалас, 10 Патамос Гермасойя 8.333248
SEMETANO CONSULTANTS LIMITED (СЕМЕТАНО КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД) НЕ 316225 5295 КІПР д/н Фамагуста Врайсудьйон, 174 ЧАПО КОМПЛЕКС ХАУС, 1 8.333248
SANDREANO TRADING LIMITED (САНДРЕАНО ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД) НЕ 316220 2411 КІПР д/н Нікосія Олімпу, 30 Егкомі 8.333503
STREAMLANDS CONSULTANTS LIMITED (СТРІМЛЕНДС КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД) НЕ 316227 5295 КІПР д/н Фамагуста Врайсудьйон, 176 ЧАПО КОМПЛЕКС ХАУС, 9 8.333503
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУДТЕКТ" 37044420 01103 80000 Печерський м. Київ Підвисоцького, 7 20.190025
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОНТЕСК" 37044546 01004 80000 Печерський м. Київ Червоноармійська, 1-3/2, літера "А" 22.739897
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Усього 99.999996