Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32000881
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСЕРВІС-ЦЕНТР"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВ "Граніт" 35624424 01032 Україна 80000 д/н Київ Назарівська, 11 78.14
ПАТ "ЗНВКІФ "Граніт-Інвест" 33405927 01032 УКРАЇНА 80000 д/н Київ Назарівська, 11 18.2
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Видренко Віктор Миколайович 1.23
Видренко Олександр Миколайович 0.97
Старченко Петро Якович 0.73
Бамбізо Андрій Полікарпович 0.73
Усього 100