Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22684950
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФЛАС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про засновників та/або учасників емітента та відсоток акцій (часток, паїв)


Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО БУДIВЕЛЬНО-ТЕХНIЧНА ФIРМА "СИЛИКАТ" 21172142 61033 63000 , м. харків вул. Саперна, буд. 32 73.489694385217
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ФIРМА "ЛЕВ" 21262247 61020 63000 , м. Харків вул. Кітаєнка, буд. 8 26.510305614783
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
немає засновникiв фiзичних осiб
Усього 100