Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21673832
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Київстар"
Дата, на яку складено інформацію: 02.12.2019

Відомості про рішення вищого органу емітента про зменшення статутного капіталу

№ з/п Дата прийняття рішення Розмір статутного капіталу на дату прийняття рішення (тис. грн.) Сума, на яку зменшується статутний капітал (тис. грн.) Розмір статутного капіталу після зменшення (тис. грн.) Спосіб зменшення статутного капіталу
1 2 3 4 5 6
1 02.12.2019 887119.45 232356.35 654763.1 Анулювання іншим чином набутих акцій та зменшення їх загальної кількості
Зміст інформації:
Рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ "Київстар" шляхом анулювання іншим чином набутих ПрАТ "Київстар" простих іменних акцій ПрАТ "Київстар", у кількості 4 647 127 (чотири мільйони шістсот сорок сім тисяч сто двадцять сім) штук, номінальною вартістю 50 (п'ятдесят) грн. 00 коп. кожна, сумарною номінальною вартістю у сумі 232356350 (двісті тридцять два мільйони триста п'ятдесят шість тисяч триста п'ятдесят) грн. 00 коп., що становлять 26,192228% статутного капіталу ПрАТ "Київстар", та зменшення їх загальної кількості прийнято позачерговими Загальними зборами акціонерів ПрАТ "Київстар" 02.12.2019 року (протокол № 77 позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київстар" від 02.12.2019 року). Причини, які обумовили прийняття такого рішення: анулювання іншим чином набутих акцій простих іменних акцій ПрАТ "Київстар", що належать ПрАТ "Київстар", та зменшення їх загальної кількості згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" щодо анулювання іншим чином набутих ПрАТ "Київстар" власних акцій.
Розмір статутного капіталу ПрАТ "Київстар" на дату прийняття рішення про його зменшення: 887119450 (вісімсот вісімдесят сім мільйонів сто дев'ятнадцять тисяч чотириста п'ятдесят) грн. 00 коп.
Розмір статутного капіталу ПрАТ "Київстар" після зменшення: 654763100 (шістсот п'ятдесят чотири мільйони сімсот шістдесят три тисячі сто) грн. 00 коп.
Сума, на яку зменшується статутний капітал ПрАТ "Київстар": 232356350 (двісті тридцять два мільйони триста п'ятдесят шість тисяч триста п'ятдесят) грн. 00 коп.
Частка (у відсотках), на яку зменшується статутний капітал ПрАТ "Київстар": статутний капітал ПрАТ "Київстар" зменшується на 26,192228%.
Спосіб зменшення статутного капіталу: Анулювання іншим чином набутих ПрАТ "Київстар" акцій ПрАТ "Київстар" та зменшення їх загальної кількості.
Кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій (у відсотках) щодо кожного з членів Наглядової Ради ПрАТ "Київстар", яким належать акції емітента, станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ "Київстар":
1) Йонсен Кьелль Мортен - Голова Наглядової Ради ПрАТ "Київстар", якому станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ "Київстар" належить 0 штук голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "Київстар", що становить 0% у загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ "Київстар".
2) Сіммондс Жаклін Тереза - член Наглядової Ради ПрАТ "Київстар", якій станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ "Київстар" належить 0 штук голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "Київстар", що становить 0% у загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ "Київстар".
3) Кіркгьоз Мурат - член Наглядової Ради ПрАТ "Київстар", якому станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ "Київстар" належить 0 штук голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "Київстар", що становить 0% у загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ "Київстар".
4) Вестлі Тронд Едегорд - член Наглядової Ради ПрАТ "Київстар", якому станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ "Київстар" належить 0 штук голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "Київстар", що становить 0% у загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ "Київстар".
5) Малік Йогеш Санджів - член Наглядової Ради ПрАТ "Київстар", якому станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ "Київстар" належить 0 штук голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "Київстар", що становить 0% у загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ "Київстар".
Кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій (у відсотках) щодо кожного з членів виконавчого органу ПрАТ "Київстар", яким належать акції емітента, станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ "Київстар":
1) Комаров Олександр Валерійович - Президент ПрАТ "Київстар", якому станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ "Київстар" належить 0 штук голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "Київстар", що становить 0% у загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ "Київстар".
Кількість голосуючих акцій та їх частка у загальній кількості голосуючих акцій (у відсотках) щодо акціонерів, які володіють 5 і більше відсотками голосуючих акцій згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ "Київстар":
- ВЕОН Холдінгз Б.В. (VEON Holdings B.V.), приватна компанія з обмеженою відповідальністю (Нідерланди), згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ "Київстар", є акціонером ПрАТ "Київстар" та є власником 13 094 562 (тринадцяти мільйонів дев'яноста чотирьох тисяч п'ятисот шістдесяти двох) голосуючих простих іменних акцій ПрАТ "Київстар", що становить 73,803826% статутного капіталу ПрАТ "Київстар" та 99,994655% у загальній кількості голосуючих акцій ПрАТ "Київстар" станом на день прийняття рішення про зменшення статутного капіталу ПрАТ "Київстар".