Дата розміщення:  24.05.2019 16:28:01
Дата здійснення дії: 23.05.2019
Вид інформації:  Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65 2 Закону України "Про акціонерні товариства"
Повне найменування:  ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЛЕМПТАХОРАДГОСП БРОВАРСЬКИЙ"
Код за ЄДРПОУ:  05477043
Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство "Племптахорадгосп Броварський" (ідентифікаційний код 05477043) повідомляє, що 23 травня 2019 р. ним було отримане від підприємства з іноземною інвестицією "Об’єднана зернова компанія" (ідентифікаційний код 24376520) повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65² Закону України "Про акціонерні товариства".

Кому:

Публічному акціонерному товариству "Племптахорадгосп Броварський"

ідентифікаційний код 05477043,

07414, Київська обл., Броварський район, с. Рожівка, вул. Слави, 22

Копія:

Приватному акціонерному товариству "Рамбурс-Елеватор"

ідентифікаційний код 30111867,

04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12

Від:

Підприємства з іноземною інвестицією "Об’єднана зернова компанія"

ідентифікаційний код 24376520

08138, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Микільсько-Борщагівська, 1

 

Вих. № 01-19/20

від 23 травня 2019 р.

 

Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65² Закону України "Про акціонерні товариства"

 

Цим повідомляємо, що підприємство з іноземною інвестицією "Об’єднана зернова компанія" (далі – ПІІ "ОЗК") станом на 4 червня 2017 р. було та станом на дату цього повідомлення є (з урахуванням акцій, що належать афілійованим особам ПІІ "ОЗК") власником 17 161 877 простих акцій публічного акціонерного товариства "Племптахорадгосп Броварський" (далі – "Товариство"), що становить 95,343759% від загальної кількості простих акцій Товариства та відповідно до Закону України від 17.09.2008 № 514-VI "Про акціонерні товариства" (далі – "Закон про АТ") є домінуючим контрольним пакетом акцій.

У зв'язку з цим і відповідно до п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України від 23.03.2017 № 1983-VIII "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" ПІІ "ОЗК" має намір скористатися правами, передбаченими ст. 65² Закону про АТ, щодо обов’язкового продажу простих акцій акціонерами на вимогу особи, яка є власником домінуючого контрольного пакета акцій, і придбати акції решти акціонерів Товариства, які сукупно володіють 838 123 простих акцій, що складає 4,656241% від загальної кількості простих акцій Товариства.

 

ДОДАЄТЬСЯ:

  1. Структура власності ПІІ

 

Голова правління ПІІ "Об’єднана зернова компанія"

_____________ / Гаврилов Олексій Юрійович /

Додаток 1 до Повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65² Закону України "Про акціонерні товариства", від 23 травня 2019 р.

Структура власності підприємства з іноземною інвестицією "Об’єднана зернова компанія"

та його афілійованих осіб станом на 23 травня 2019 року

№ з/п

Прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Тип особи

Тип участі у набутті домінуючого контрольного пакета акцій

Участь особи в товаристві, %

Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) особи (для юридичних осіб)

Кількість акцій товариства, що належали третім особам до набуття особою домінуючого контрольного пакета акцій товариства

пряма

опосередкована

сукупна

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Приватне акціонерне товариство "Рамбурс-Елеватор"; 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 12; код за ЄДРПОУ 30111867

ЮО

3

84,970238

84,970238

Гаврилов Олексій Юрійович; населений пункт місця проживання: м. Київ

не застосовується

2

Підприємство з іноземною інвестицією "Об’єднана зернова компанія"; 08138, Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Софіївська Борщагівка, вул. Микільсько-Борщагівська, 1; код за ЄДРПОУ 24376520

ЮО

1

10,373521

10,373521

Гаврилов Олексій Юрійович; населений пункт місця проживання: м. Київ

не застосовується

 

Голова правління ПІІ "Об’єднана зернова компанія"

_____________ / Гаврилов Олексій Юрійович /

 

Адреса веб-сайту публічного акціонерного товариства "Племптахорадгосп Броварський", на якому розміщено повідомлення: www.indelika.com