Дата розміщення:  12.06.2019 17:46:01
Дата здійснення дії: 11.06.2019
Вид інформації:  Публічна безвідклична вимога
Повне найменування:  Приватне акціонерне товариство " Чернівецький цегельний завод №3"
Код за ЄДРПОУ:  05508177
Текст повідомлення: 

                                                                                                                                                           

Приватному акціонерному товариству «Чернівецький цегельний завод №3»58022, м. Чернівці, вул. Кармелюка Устима, б.78

 

Ватаманюк Л.М. (особи, яка разом з афілійованими особами є власником домінуючого контрольного пакету акцій Приватного акціонерного товариства «Чернівецький цегельний завод №3» у розмірі 11949 шт., що складає 95,27% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Чернівецький цегельний завод №3»

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

Публічна безвідклична вимога

про придбання акцій в усіх власників акцій

Приватного акціонерного товариства «Чернівецький цегельний завод №3»

 

1

Відомості про заявника вимоги - власника домінуючого контрольного пакета акцій (заявника вимоги, який є прямо або опосередковано з урахуванням кількості акцій, що належать йому або його афілійованим особам, власником домінуючого контрольного пакета акцій станом на дату набрання чинності Законом України від 23 березня 2017 року № 1983-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» та реалізує права, передбачені статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства») та кожну з афілійованих осіб особи, що набула право власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства (якщо на дату вимоги афілійовані особи заявника вимоги володіли акціями товариства),

1.1.

Відомості про Заявника публічної безвідкличної вимоги:

 1. Інформація про особу: Громадянка України Ватаманюк Людмила Михайлівна, місце проживання: м.Чернівці, реєстраційний номер облікової картки платника податків --.
 2. Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства: прямо володіє  9754 шт. простих іменних акцій , що становить 77,77% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Чернівецький цегельний завод №3», опосередковано акціями товариства не володіє.
 3. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи:

3.1. Повне найменування депозитарної установи: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНІКС-ІВА» (скорочена найменування ТОВ «ОНІКС-ІВА»). Місцезнаходження депозитарної установи : 76019, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Василіянок, буд. 22.

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 24680821.

Реквізити рахунку у цінних паперах, відкритого на ім’я Ватаманюк Людмили Михайлівни у депозитарній установі ТОВ «ОНІКС-ІВА»: 402370-UA10200419.

3.2. Повне найменування депозитарної установи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК" (скорочена найменування АТ "КРЕДОБАНК").

Місцезнаходження депозитарної установи : 79026, м. Львів, вул.Сахарова, буд. 78.

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807862.

Реквізити рахунку у цінних паперах, відкритого на ім’я Ватаманюк Людмили Михайлівни у депозитарній установі АТ "КРЕДОБАНК": 301515-UA10016642.

3.3. Повне найменування депозитарної установи: Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "МАГІСТР" (скорочена найменування ТОВ "НВП "МАГІСТР"). Місцезнаходження депозитарної установи : 04655, м.Київ, вул.. Полярна, буд. 20 літера а , поверх 1, офіс №6.

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 34045290.

Реквізити рахунку у цінних паперах, відкритого на ім’я Ватаманюк Людмили Михайлівни у депозитарній установі ТОВ "НВП "МАГІСТР": 402982 - UA10016714.

 1. Контактні дані: контактна особа Ватаманюк Людмила Михайлівна Генеральний директор «Чернівецький цегельний завод №3», тел. (0372) 53-83-94, електронна пошта cegel.z.n3@ukr.net, адреса для листування: 58022, Чернівецька обл.,  м. Чернівці, вул. Кармелюка Устима, б.78
 2. Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства/дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»: 07.06.2019р.

1.2

Відомості про афілійовану особу Заявника публічної безвідкличної вимоги:

 1. Інформація про особу: Громадянин України Ватаманюк Андрій Васильович, місце проживання м.Чернівці, реєстраційний номер облікової картки платника податків --.
 2. Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства: прямо володіє  1190 шт. простих іменних акцій , що становить 9,49 % статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Чернівецький цегельний завод №3», опосередковано акціями товариства не володіє.
 3. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи:

3.1. Повне найменування депозитарної установи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДОБАНК" (скорочена найменування АТ "КРЕДОБАНК").

Місцезнаходження депозитарної установи : 79026, м. Львів, вул.Сахарова, буд. 78.

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 09807862.

Реквізити рахунку у цінних паперах, відкритого на ім’я Ватаманюка Андрія Васильовича у депозитарній установі АТ "КРЕДОБАНК": 301515-UA10016643.

3.2. Повне найменування депозитарної установи: Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "МАГІСТР" (скорочена найменування ТОВ "НВП "МАГІСТР"). Місцезнаходження депозитарної установи : 04655, м.Київ, вул. Полярна, б. 20 літера а  поверх 1 офіс №6.

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 34045290.

Реквізити рахунку у цінних паперах, відкритого на ім’я Ватаманюка Андрія Васильовича у депозитарній установі ТОВ "НВП "МАГІСТР": 402982 - UA10016712.

4) Контактні дані: контактна особа Ватаманюк Людмила Михайлівна Генеральний директор «Чернівецький цегельний завод №3», тел. (0372) 53-83-94, електронна пошта cegel.z.n3@ukr.net, адреса для листування: 58022,Чернівецька обл.,  м. Чернівці, вул. Кармелюка Устима, б.78

5) Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства/дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»: 07.06.2019р.

1.3

Відомості про афілійовану особу Заявника публічної безвідкличної вимоги:

 1. Інформація про особу: Громадянка України Вольська Інна Василівна, місце проживання: м.Київ, реєстраційний номер облікової картки платника податків -.
 2. Кількість акцій товариства, що належать (прямо та опосередковано) особі після набуття домінуючого контрольного пакета акцій товариства, та розмір її частки в статутному капіталі товариства: прямо володіє 1005  шт. простих іменних акцій, що становить 8,01% статутного капіталу Приватного акціонерного товариства «Чернівецький цегельний завод №3», опосередковано акціями товариства не володіє.
 3. Інформація про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах, та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи :

Повне найменування депозитарної установи: Товариство з обмеженою відповідальністю "НВП "МАГІСТР" (скорочена найменування ТОВ "НВП "МАГІСТР"). Місцезнаходження депозитарної установи : 04655, м.Київ, вул. Полярна, б. 20 літера а  поверх 1 офіс №6.

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 34045290.

Реквізити рахунку у цінних паперах, відкритого на ім’я Вольської Інни Василівни у депозитарній установі ТОВ "НВП "МАГІСТР": 402982 - UA10016711.

4) Контактні дані: контактна особа Ватаманюк Людмила Михайлівна Генеральний директор «Чернівецький цегельний завод №3», тел. (0372) 53-83-94, електронна пошта cegel.z.n3@ukr.net, адреса для листування: 58022,Чернівецька обл.,  м. Чернівці, вул. Кармелюка Устима, б.78

5) Дата подання повідомлення про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій акціонерного товариства/дата подання повідомлення про намір скористатися правами, передбаченими статтею 65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»: 07.06.2019р.

2

 Відомості про акціонерне товариство:

1) повне найменування відповідно до установчих документів Приватне акціонерне товариство «Чернівецький цегельний завод №3»;

2) код за ЄДРПОУ 05508177;

3) місцезнаходження 58022,Чернівецька обл.,  м. Чернівці, вул. Кармелюка Устима, буд.78

4) номінальна вартість однієї простої акції товариства 220,00 грн;

5) загальна кількість простих акцій товариства 12542 шт.

6) код ISIN випуску простих акцій товариства UA4000128177

3

Відомості про ціну придбання акцій.

Вартість однієї акції Приватного акціонерного товариства «Чернівецький цегельний завод №3» визначена суб’єктом оціночної діяльності на засадах незалежної оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність  станом на останній робочий день, що передує дню набуття заявником вимоги домінуючого пакета акцій товариства склала –  1348,27 грн. 10.06.2019р. рішенням Наглядової ради затверджено ринкову вартість акції Приватного акціонерного товариства «Чернівецький цегельний завод №3» у розмірі 1348,27 грн. Ціна придбання акції складає - 1348,27 за одну акцію. Оплата акцій здійснюється виключно у грошовій формі.

4

Відомості про банківську установу, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок
умовного зберігання (ескроу) відповідно до частини дев'ятої статті
65-2 Закону України «Про акціонерні товариства»:

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК»

код за ЄДРПОУ: 23697280

місцезнаходження: 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1

код банку: 320478

тел. 0 800 309 000, (044) 494 46 50, (0372) 586 300.

5

Відомості про депозитарну установу, в якій відкрито рахунок у цінних паперах Заявника вимоги та реквізити рахунку у цінних паперах цієї особи.

Повне найменування депозитарної установи: Товариство з обмеженою відповідальністю «ОНІКС-ІВА» (скорочене найменування ТОВ «ОНІКС-ІВА»).

Код за ЄДРПОУ депозитарної установи: 24680821.

Місцезнаходження депозитарної установи: 76019, Івано-Франківська обл., місто Івано-Франківськ, вул. Василіянок, буд. 22.

Реквізити рахунку у цінних паперах, у депозитарній установі ТОВ «ОНІКС-ІВА»: 402370-UA10200419.

Власник рахунку у цінних паперах: Заявник вимоги Ватаманюк Людмила Михайлівна.

6

Відомості про порядок реалізації публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій товариства Заявником вимоги.

 1. Порядок повідомлення Центрального депозитарію цінних паперів та розкриття інформації акціонерам

Публічна безвідклична вимога розміщується товариством на своєму веб-сайті та у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів протягом наступного робочого дня з дня її отримання товариством.

Протягом наступного робочого дня з дня отримання товариством публічної безвідкличної вимоги засвідчена товариством копія такої вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), надсилається товариством до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і Центрального депозитарію цінних паперів.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України:

1) наступного робочого дня з дати отримання від товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги: встановлює обмеження на здійснення операцій у системі депозитарного обліку з акціями товариства; надає депозитарним установам, на рахунках яких обліковуються акції цього товариства, копію публічної безвідкличної вимоги разом із засвідченою копією договору, укладеного між Заявником вимоги та банківською установою, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу); розміщує публічну безвідкличну вимогу на своєму веб-сайті;

2) протягом трьох робочих днів з дати отримання від товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів товариства та надсилає його товариству.

Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане:

- надіслати кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копію публічної безвідкличної вимоги;

- надати акціонеру на його вимогу засвідчену товариством копію надісланої публічної безвідкличної вимоги, а також реквізити банківської установи, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), та реквізити такого рахунка.

Товариство зобов’язане протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів, та надати документи, що підтверджують оплату.

 1. Порядок встановлення дати переліку акціонерів, в яких придбаються акції під час реалізації Вимоги

Центральний депозитарій протягом трьох робочих днів з дати отримання від товариства засвідченої товариством копії публічної безвідкличної вимоги складає перелік акціонерів товариства та надсилає його товариству.

 1. Строк та порядок перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються;

Товариство протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Центрального депозитарію цінних паперів переліку акціонерів зобов’язане скласти список осіб, у яких придбаваються акції, із зазначенням суми коштів, що підлягають сплаті Заявником вимоги на користь кожного акціонера, акції якого придбаваються, а також надати такий список банківській установі, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу). Зазначений список складається товариством на підставі переліку акціонерів, отриманого від Центрального депозитарію цінних паперів.

Товариство протягом двох робочих днів з дня надсилання кожному акціонеру, акції якого придбаваються, копії вимоги повідомляє про це Заявника вимоги із зазначенням кількості акцій, що належать акціонерам і придбаватимуться.

Після надсилання інформації Заявник вимоги переказує грошові суми за акції, що придбаваються. Заявник вимоги сплачує ціну акцій акціонерам шляхом перерахування грошових сум банківській установі, в якій Заявником вимоги відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), бенефіціарами якого є акціонери, у яких придбаваються акції (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Заявник вимоги інформує про перерахування коштів товариство.

Перерахування всього обсягу грошових сум є належним виконанням Заявником вимоги зобов’язання щодо оплати акцій, що придбаваються.

Товариство зобов’язане протягом наступного робочого дня з дати отримання інформації про перерахування грошових сум за акції, що придбаваються, повідомити про це Центральний депозитарій цінних паперів.

Банківська установа, в якій відкрито рахунок умовного зберігання (ескроу), протягом трьох років зобов’язана здійснювати перерахування коштів акціонерам, акції яких придбаваються (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), на зазначені ними рахунки у банківських установах або здійснювати виплату відповідних коштів готівкою.

Акціонери, акції яких придбаваються (їхні спадкоємці або правонаступники, або інші особи, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів), для одержання коштів з рахунка умовного зберігання (ескроу) мають звернутися до банківської установи, в якій відкрито такий рахунок умовного зберігання (ескроу).

Виплати акціонерам (їх уповноваженим особам) будуть проводитись ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК». Місцезнаходження банківської установи: 03087, м. Київ, вул. Єреванська,1. Адреса відділення у Чернівецькій області: 58013, вул. Героїв Майдану,б.77. Обрати найближче відділення для тримання грошових коштів акціонер може на сайті банку https://www.ukrgasbank.com.

Підставою для виплати коштів є звернення акціонера з вимогою про виплату коштів за умови встановлення банком особи акціонера та підтвердження наявності в акціонера права на одержання коштів.

Банк здійснює ідентифікацію та верифікацію акціонера (уповноваженої особи акціонера), перевірку наявності у акціонера (уповноваженої особи акціонера) права на одержання коштів (на підставі даних реєстру (списку наданого товариством) (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) акціонера, серія та номер паспорту або іншого документу, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податку), які мають співпадати з даними документів, пред’явлених акціонером або на підставі інших документів, що підтверджують існування цього права).

У випадку виявлення банком розбіжностей щодо даних акціонера (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) акціонера, серія та номер паспорту або іншого документу, що посвідчує особу, реєстраційний номер облікової картки платника податку) між зазначеними в реєстрі та в документах, пред’явлених акціонером, виплата коштів акціонеру здійснюється після надання акціонером додаткових документів, які підтверджують зміну його даних.

Для проведення виплат особам, які вступили у права спадкування на акції, власник яких був включений до списку осіб, такі особи додатково мають надати банківській установі оригінал або нотаріально завірену копію свідоцтва про право на спадщину на вказані акції.

 1. Порядок зняття обмеження та переведення депозитарними установами прав на акції

 Центральний депозитарій цінних паперів протягом трьох робочих днів з дня отримання від товариства інформації про перерахування в повному обсязі грошових сум за акції, що придбаваються Заявником вимоги, в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, здійснює зняття обмеження та забезпечує переведення депозитарними установами прав на відповідні акції з рахунків їхніх власників на рахунок Заявника вимоги.

Центральний депозитарій цінних паперів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, здійснює зняття обмеження, встановленого відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неотримання від товариства інформації про те, що Заявник вимоги надав документи, що підтверджують оплату акцій, які придбаваються, протягом одного робочого дня після 90 календарних днів з дня отримання Центральним депозитарієм від товариства публічної безвідкличної вимоги.

 1. Порядок та форма оплати акцій

Після встановлення особи акціонера (його спадкоємця чи правонаступника або іншої особи, яка відповідно до законодавства має право на отримання коштів) та перевірки наявності в нього права на одержання коштів (згідно із списком осіб, а для спадкоємців, правонаступників або інших осіб, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів, - також згідно з документами, що підтверджують їх правомочність) банківська установа, що здійснює обслуговування рахунка умовного зберігання (ескроу), здійснює перерахування коштів на рахунок, зазначений акціонером (його спадкоємцем або правонаступником), або, на їхню вимогу, здійснює виплату відповідних коштів готівкою.

 1. Порядок компенсації витрат, що пов’язані з реалізацією Вимоги

Усі витрати, пов’язані з відкриттям та обслуговуванням рахунка умовного зберігання (ескроу), несе Заявник вимоги. Банк не має права здійснювати будь-які утримання з коштів, що виплачуються акціонерам (їхнім спадкоємцям або правонаступникам, або іншим особам, які відповідно до законодавства мають право на отримання коштів).

Витрати Товариства, пов’язані з виконанням обов’язкового викупу акцій, компенсуються за рахунок Заявника вимоги, протягом 10 робочих днів з дня надходження відповідної письмової заяви від Товариства разом із доданими оригіналами або завіреними копіями документів, що підтверджують вказані витрати.

 

7.

 

Заявник вимоги  Ватаманюк Л.М.           ________________     11.06.2019р.

 

Дана Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій Приватного акціонерного товариства «Чернівецький цегельний завод №3» розміщена на сайті товариства https://cegzav.prat.pro

Копію "Публічної безвідкличної вимоги про придбання акцій в усіх власників акцій Приватного акціонерного товариства «Чернівецький цегельний завод №3» надіслано ПАТ "НДУ" 12.06.2019р.