Дата розміщення:  15.04.2019 21:08:01
Дата здійснення дії: 17.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про суттєві події
Повне найменування:  Приватне акцiонерне товариство "Київполiграфмаш"
Код за ЄДРПОУ:  00242909
Текст повідомлення: 

Додаткова інформація про річні загальні збори акціонерів (надалі - ЗЗА)

ПрАТ "Київполіграфмаш",

що скликаються на 17.04.2019 року

 

            Відповідно до ч.4 ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства", Товариство повідомляє, що станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 11 квітня 2019 року загальна кількість акцій – 1606800 шт., загальна кількість голосуючих акцій – 1466162 шт.

 

  15.04.2019 р.

  Генеральний Директор

   ПрАТ "КИЇВПОЛІГРАФМАШ"

  В.П. Максименко