Дата розміщення:  15.04.2019 21:14:01
Дата здійснення дії: 15.04.2019
Вид інформації:  Повідомлення про суттєві події
Повне найменування:  ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА "УКРАЇНА"
Код за ЄДРПОУ:  38033446
Текст повідомлення: 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЦЕНТРАЛЬНА ЗБАГАЧУВАЛЬНА ФАБРИКА «УКРАЇНА» (далі – Емітент) (код за ЄДРПОУ 38033446) повідомляє, що «25» березня 2018 року останнім, було направлено  регульовану інформацію (Відомості про зміну складу посадових осіб емітента, дата вчинення дії – 28.11.2018 року та Відомості про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій, дата вчинення дії – 25.03.2019 року), у форматі XML, для оприлюднення та подання до НКЦПФР за допомогою інформаційної системи ДУ «АРІФРУ», на сайті https://cabinet.smida.gov.ua/, використовуючи Особистий кабінет на сторінці https://cabinet.smida.gov.ua/cabinet/upload_xml.

Проте, особлива інформація емітента не була розкрита в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів (https://stockmarket.gov.ua/) у зв’язку із тим, що поточна, на той час, версія програмного забезпечення SimpleXMLReports для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (https://smida.gov.ua/support/soft/emitents_software) не була призначена, для формування особливої інформації у відповідному форматі.

У Особистому кабінеті інформаційної системи ДУ «АРІФРУ», на сторінці https://cabinet.smida.gov.ua/cabinet  знаходиться інформація стосовно відповідних файлів, які були завантажені 25.03.2019 року, двічі, із позначкою «wrong» а статусом.

На власному веб-сайті http://ukraina.patprom.com особлива інформація оприлюднена 25.03.2019 року.

Факт не розкриття особливої інформації Емітентом виявлено самостійно, 14.04.2019 року, під час розміщення повідомлення про суттєві події.

Особливу інформацію розкрито в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії про ринок цінних паперів (https://stockmarket.gov.ua/) 15.04.2019 року. Інформація розміщена в розділі «Повідомлення про суттєві події», у зв’язку з відсутністю відповідної форми у програмному забезпеченні SimpleXMLReports для формування інформації відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.