Дата розміщення:  16.04.2019 08:32:01
Дата здійснення дії: 16.04.2019
Вид інформації:  Спростування
Повне найменування:  ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕРДИЧIВСЬКИЙ ЗАВОД ТРАНСПОРТНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ"
Код за ЄДРПОУ:  01350274
Текст повідомлення: 

Публічне акціонерне товариство «Бердичівський завод транспортного машинобудування» (код за ЄДРПОУ 01350274) повідомляє про спростування регулярної річної інформації за 2018 рік, яка була розміщена в загальнодоступній базі даних НК ЦПФР 10 квітня 2019 року.

Емiтентом 10 квiтня 2019 року було оприлюднено річну регулярну інформацію за 2018 рік на власному веб-сайті та в загальнодоступній інформаційній базі НК ЦПФР. Вказана річна регулярна інформація була підготовлена відповідно до вимог чинного Положення про розкриття інформації, але за допомогою старого програмного забезпечення, яке не враховувало вимоги до структури електронної форми річної регулярної інформації, встановлені наказом НК ЦПФР від 05.04.2019 р. №76.

В зв’язку з набранням чинності наказом НК ЦПФР від 05.04.2019 р. №76 та встановленням вимог до структури електронної форми річної регулярної інформації  річна регулярна інформація за 2018 рік  не була прийнята НК ЦПФР в зв’язку з невідповідністю структури та змісту файлу Report.xml встановленим вимогам.

Емітент спростовує розміщену 10.04.2019 р. на власному веб-сайті та в загальнодоступній інформаційній базі НК ЦПФР регулярну інформацію за 2018 рік, підготував регулярну річну інформацію за 2018 рік згідно з вимогами наказу НК ЦПФР від 05.04.2019 р. №76 та оприлюднює її згідно з порядком, встановленим Положенням про розкриття інформації.