Вітаємо Вас на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів!
Загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів - це інформаційний ресурс, який є основою ефективної взаємодії між регулятором, емітентами, інвесторами та громадськістю у частині реалізації повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) щодо оприлюднення і доступу до інформації про діяльність емітентів цінних паперів.
НКЦПФР впроваджує світові стандарти функціонування ринку цінних паперів, зокрема, з питань розкриття інформації з урахуванням рекомендацій IOSCO (Міжнародна організація комісій з цінних паперів). Створена НКЦПФР система розкриття інформації дає можливість усім зацікавленим особам отримувати необхідні їм дані щодо діяльності потенційних об’єктів інвестування та стану розвитку ринку цінних паперів у доступному та зручному режимі.
Впроваджуючи ці стандарти НКЦПРФ створила інформаційну базу даних про ринок цінних паперів відповідно до Рішення НКЦПФР від 03 червня 2014 року N 733.
Відповідальність за формування та підтримку в актуалізованому стані інформаційної бази даних про ринок цінних паперів покладено на Державну установу «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (далі - Агентство). На даний час на інтернет-порталі Агентства smida.gov.ua міститься інформація що підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства, в тому числі: Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР, Електронна система комплексного розкриття інформації (ЕСКРІН), база даних про правопорушення на ринку цінних паперів, інформація про власників значних пакетів (10 і більше відсотків) акцій, Державний реєстр випусків цінних паперів, що містить в собі інформацію щодо зареєстрованих НКЦПФР випусків акцій, облігацій підприємств, облігацій місцевих позик, цінних паперів інститутів спільного інвестування, іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій та сертифікатів фондів операцій з нерухомістю тощо.
Ви маєте можливість переглянути зазначену інформацію за прямим посиланням – smida.gov.ua.