Шановний Учасник системи розкриття інформації! Дію особистого кабінету подовжено до завершення авторизації уповноваженого НКЦПФР провайдера інформаційних послуг на фондовому ринку України.
Вітаємо Вас на сайті Загальнодоступної інформаційної бази даних
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів!
Загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів - це інформаційний ресурс, який є основою ефективної взаємодії між регулятором, емітентами, інвесторами та громадськістю у частині реалізації повноважень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – НКЦПФР) щодо оприлюднення і доступу до інформації про діяльність емітентів цінних паперів.
НКЦПФР впроваджує світові стандарти функціонування ринку цінних паперів, зокрема, з питань розкриття інформації з урахуванням рекомендацій IOSCO (Міжнародна організація комісій з цінних паперів). Створена НКЦПФР система розкриття інформації дає можливість усім зацікавленим особам отримувати необхідні їм дані щодо діяльності потенційних об’єктів інвестування та стану розвитку ринку цінних паперів у доступному та зручному режимі.
Впроваджуючи ці стандарти НКЦПРФ створила інформаційну базу даних про ринок цінних паперів відповідно до Рішення НКЦПФР від 03 червня 2014 року N 733.
Відповідальність за формування та підтримку в актуалізованому стані інформаційної бази даних про ринок цінних паперів покладено на Державну установу «Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України» (далі - Агентство). На даний час на інтернет-порталі Агентства smida.gov.ua міститься інформація що підлягає оприлюдненню згідно чинного законодавства, в тому числі: Загальнодоступна інформаційна база даних НКЦПФР, Електронна система комплексного розкриття інформації (ЕСКРІН), база даних про правопорушення на ринку цінних паперів, інформація про власників значних пакетів (10 і більше відсотків) акцій, Державний реєстр випусків цінних паперів, що містить в собі інформацію щодо зареєстрованих НКЦПФР випусків акцій, облігацій підприємств, облігацій місцевих позик, цінних паперів інститутів спільного інвестування, іпотечних сертифікатів, іпотечних облігацій та сертифікатів фондів операцій з нерухомістю тощо.
Ви маєте можливість переглянути зазначену інформацію за прямим посиланням – smida.gov.ua.