Про ресурс
Загальнодоступна інформаційна база даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів - інформаційний ресурс, у якому Уповноважена особа розміщує Інформацію, отриману від Суб'єктів розкриття, котрі зобов’язані розкривати інформацію відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР та чинного законодавства України.
Суб'єкти розкриття - особи, що зобов'язані розкривати Інформацію на фондовому ринку у відповідності з вимогами:
Особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, визначена Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України" (Рішення НКЦПФР №1857 від 25.12.2012 «Про схвалення Концептуальних засад функціонування загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів").
Порядок взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з Уповноваженою особою закріплено в Положенні щодо порядку взаємодії осіб, що зобов'язані розкривати інформацію на фондовому ринку, з особою, уповноваженою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку на розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, що затверджене Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12 березня 2013 року №311 (http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0540-13).
Переміщення архіву даних про діяльність Суб’єктів розкриття інформації (Рішення ДКЦПФР від 28.12.2010 №1979)