API доступу до відкритих даних Загальнодоступної інформаційної бази даних НКЦПФР

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку розпочинає в режимі дослідної експлуатації оприлюднення публічної інформацію у формі відкритих даних відповідно до статті 101 Закону України "Про доступ до публічної інформації", а саме оприлюднення Загальнодоступної інформаційної бази даних про ринок цінних паперів, як передбачено переліком наборів даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних, визначеним постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.2015 № 835

Інформація наявна станом до 30/06/2021 відповідно до ЗУ від 19.06.2020 №738-IX

Наразі через API доступні такі URL:
 1. Інформація емітентів - https://stockmarket.gov.ua/api/v1/issuer-report-index.xml
 2. Інформація щодо вчинених правочинів на біржах - https://stockmarket.gov.ua/api/v1/exchange-report-index.xml
 3. Інформація щодо вчинених правочинів поза фондовою біржею - https://stockmarket.gov.ua/api/v1/trader-report-index.xml
 4. Інформація управителів ІП - https://stockmarket.gov.ua/api/v1/mortgage-report-index.xml
 5. Інформація рейтингових агентств - https://stockmarket.gov.ua/api/v1/agency-report-index.xml
 6. Опублікування регульованої інформації - https://stockmarket.gov.ua/api/v1/feed-index.xml
Доступні такі опціональні параметри – модифікатори або фільтри запиту:
 1. Модифікатори
  1. limit – максимальна кількість записів в результаті (число, яке має бути більше або дорівнювати 0).
   У разі, якщо даний параметр не заданий або перевищує встановлене системне обмеження максимальної кількості записів, результат запиту буде містити записи у кількості не більше встановленого системного обмеження.
   У разі, якщо задано limit=0, результат не буде містити жодного інформаційного запису, але буде містити у заголовку корисну для спостереження за оновленням набору інформацію.
  2. idlast – максимальній ідентифікатор звіту в результаті (число).
   Результат містить записи щодо звітів, ідентифікатори яких впорядковані в безперервній послідовності від найбільшого (найновішим за часом подання) до найменшого (найстарішим за часом подання) таким чином, що найбільший існуючий ідентифікатор не перевищує заданий.
   У разі, якщо параметр не задано, найбільший ідентифікатор звіту в результаті є найбільшим (найновішим) серед всіх існуючих (з урахуванням заданих фільтрів).
 2. Фільтри
  1. edrpou – обмеження за кодом суб’єкта звітів за ЄДРПОУ
  2. period – обмеження за кодом регулярного періоду подання звітів (d – щоденні звіти; m – щомісячні звіти; q – квартальні звіти; y – річні звіти; i – нерегулярні звіти)
  3. date – обмеження за датою розміщення звітів (дата або дві, розподілені комою, дати в форматі РРРР-ММ-ДД)
   У разі, якщо задана одна дата, результат містить записи щодо звітів, розміщених у зазначену дату.
   У разі, якщо задано дві дати, результат містить записи щодо звітів, розміщених в диапазоні зазначених дат.
  4. fdate – обмеження за кінцевою датою звітнього періоду (дата або дві, розподілені комою, дати в форматі РРРР-ММ-ДД)
   У разі, якщо задана одна дата, результат містить записи щодо звітів, кінцева дата звітнього періоду яких дорівнює зазначеній даті.
   У разі, якщо задано дві дати, результат містить записи щодо звітів, кінцева дата звітнього періоду яких знаходиться в диапазоні зазначених дат.
  5. sdate – обмеження за початковою датою звітнього періоду (дата або дві, розподілені комою, дати в форматі РРРР-ММ-ДД)
   У разі, якщо задана одна дата, результат містить записи щодо звітів, початкова дата звітнього періоду яких яких дорівнює зазначеній даті.
   У разі, якщо задано дві дати, результат містить записи щодо звітів, початкова дата звітнього періоду яких знаходиться в диапазоні зазначених дат.