Дата розміщення:  24.05.2019 16:18:01
Дата здійснення дії: 24.05.2019
Вид інформації:  Повідомлення про проведення загальних зборів
Повне найменування:  Акціонерне товариство Акціонерно-комерційний банк "Львів"
Код за ЄДРПОУ:  09801546
Текст повідомлення: 

Шановні акціонери

Акціонерного товариства

Акціонерно-комерційний банк «Львів»,

код за ЄДРПОУ 09801546,

місцезнаходження: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1

АТ АКБ «Львів» повідомляє, що 25 червня 2019 року о 12.00 год. у приміщенні банку, що знаходиться за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1, (конференц-зал) відбудуться позачергові Загальні збори акціонерів АТ АКБ «Львів».

Дата складення переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» – 20 травня 2019 року (станом на 24 годину). Станом на дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, загальна кількість акцій становить 4 384 053 380 акцій, кількість голосуючих акцій становить 4 383 196 323 акції.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ АКБ «Львів» – 19 червня 2019 року (станом на 24 годину).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ АКБ «Львів» розпочнеться 25 червня 2019 року з 11.00 до 11.55 год. у приміщенні банку (конференц-зал), що знаходиться за адресою: 79008, Україна, м. Львів, вул. Сербська, 1.

 

Проект порядку денного:

 

1. Про обрання складу лічильної комісії.

2. Про обрання секретаря Загальних зборів акціонерів.

3. Про затвердження порядку проведення Загальних зборів акціонерів.

4. Про скасування прийнятих рішень відповідно до пп. 10, 11, 12, 13 порядку денного Загальних зборів акціонерів від 26 квітня 2019 року.

5. Про збільшення статутного капіталу Банку шляхом додаткової емісії (розміщення) акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

6. Про емісію акцій. Про затвердження рішення про емісію акцій. Про затвердження переліку осіб, які є учасниками розміщення акцій.

7. Про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

- залучення до розміщення андеррайтера;

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

8. Про визначення уповноважених осіб емітента, яким надаються повноваження щодо:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій.

 

Проекти рішень:

 

1. Обрати лічильну комісію у складі: Лотос Олени Робертівни, Вертас Марії Михайлівни.

2. Обрати секретарем Загальних зборів Кравець Тамару Анатоліївну.

3. Затвердити наступний порядок проведення Загальних зборів акціонерів:

  • Для доповіді з питань порядку денного – до 15 хв.
  • Для виступів при обговоренні - до 5 хв.
  • Голосування на Загальних зборах акціонерів проводиться з розрахунку одна акція – один голос з усіх питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування. Бюлетені для голосування засвідчені перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі в позачергових Загальних зборах підписом Голови реєстраційної комісії та печаткою Банку. У разі недійсності бюлетеня про це на ньому робиться позначка з зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами лічильної комісії.

4. Скасувати прийняті рішення відповідно до пп. 10, 11, 12, 13 порядку денного Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» б/н від 26 квітня 2019 року.

5. Збільшити розмір статутного капіталу Банку на 104 000 000 (Сто чотири мільйони гривень 00 копійок) грн. 00 коп. шляхом додаткової емісії (розміщення) акцій існуючої номінальної вартості за рахунок додаткових внесків.

6.

1) Прийняти рішення про емісію акцій АТ АКБ «Львів».

2) Затвердити рішення про емісію акцій, яке оформлене додатком № 1, що є невід’ємною частиною протоколу цих Загальних зборів акціонерів.

3) Затвердити перелік осіб, які є учасниками розміщення акцій, у складі існуючих акціонерів АТ АКБ «Львів», які є такими станом на 25.06.2019 року.

7.

1) Визначити Наглядову раду АТ АКБ «Львів» уповноваженим органом, якому надаються повноваження щодо:

- визначення (затвердження) ціни розміщення акцій під час реалізації переважного права та розміщення акцій у процесі емісії;

- прийняття рішення про дострокове закінчення розміщення у процесі емісії акцій (у разі якщо на запланований обсяг акцій укладено договори з першими власниками та акції повністю оплачено);

- затвердження результатів емісії акцій;

- затвердження звіту про результати емісії акцій;

- прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повернення внесків, внесених в оплату за акції, у разі визнання емісії недійсною або незатвердження в установлені законодавством строки результатів емісії акцій органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення, або невнесення в установлені законодавством строки змін до статуту, або у разі прийняття рішення про відмову від емісії акцій;

- повідомлення кожного акціонера, який має переважне право на придбання розміщуваних акціонерним товариством акцій, про можливість реалізації такого права в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

2) Рішення про визначення уповноваженого органу Банку, якому надаються повноваження щодо залучення до розміщення андеррайтера не прийнято.

8. Визначити Голову Правління АТ АКБ «Львів» уповноваженою особою, якому надаються повноваження:

- проводити дії щодо забезпечення реалізації акціонерами свого переважного права на придбання акцій, щодо яких прийнято рішення про емісію;

- проводити дії щодо забезпечення розміщення акцій;

- проводити дії щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належних їм акцій;

- проводити всі інші дії, необхідні для забезпечення додаткової емісії (розміщення) акцій.

 

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://www.banklviv.com.

Для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів АТ АКБ «Львів» при собі необхідно мати:

1. акціонерам - фізичним особам: документ, що посвідчує особу;

2. представникам акціонерів - фізичних осіб: довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу;

3. представникам акціонерів - юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірену копію), довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу;

4. представникам акціонерів - керівникам юридичних осіб: копію наказу про призначення на посаду керівника або копію протоколу/витяг з протоколу уповноваженого органу про призначення керівника, завірених згідно з чинним законодавством України, витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірену копію) та документ, що посвідчує особу.

У разі, якщо для участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів АТ АКБ «Львів» з’явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів має бути оформлена і видана акціонеру у відповідності до чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на позачергових Загальних зборах акціонерів за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються чинним законодавством України.

Не пізніше 24 години останнього робочого дня, що передує дню проведення позачергових Загальних зборів акціонерів (не пізніше 24 години 24 червня 2019 року), АТ АКБ «Львів» розміщає на власному веб-сайті інформацію про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів (станом на 19 червня 2019 року).

З проектами документів, необхідних для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» можна буде ознайомитися за місцезнаходженням АТ АКБ «Львів» в робочі дні від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів в робочі години з 10.00 год. до 13.00 год., а в день проведення позачергових Загальних зборів - також у місці їх проведення. Звертатися до співробітників АТ АКБ «Львів», за його місцезнаходженням (каб. 501), відповідальних за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Посадова особа АТ АКБ «Львів», відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – начальник управління правового захисту Туркевич Ростислав Юрійович. Довідки за телефоном: (032) 245-64-83.

АТ АКБ «Львів» до початку позачергових Загальних зборів акціонерів у встановленому ним порядку  надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів та порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Банк може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Повідомляємо, що кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів АТ АКБ «Львів», а також щодо нових кандидатів до складу Наглядової ради, кількість яких не може перевищувати кількісного складу Наглядової ради. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу Наглядової ради - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного позачергових Загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу Наглядової ради.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням АТ АКБ «Львів» у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення позачергових Загальних зборів акціонерів - також у місці їх проведення.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення позачергових Загальних зборів акціонерів АТ АКБ «Львів» не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів, а щодо кандидатів до складу органів АТ АКБ «Львів» - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення позачергових Загальних зборів акціонерів.

Кожен акціонер може також користуватись іншими правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Наглядова рада

 

Повідомлення підписано шляхом накладення кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента; для перевірки, будь ласка, скористайтесь посиланням: https://ca.informjust.ua/verify

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті за посиланням:  https://www.banklviv.com/about/?swiper=0&slide=3